Okul Öncesi Eğitim Programı’nda veya Programın 4 numaralı ekinde yer alan “Etkinlik Planı Formatı”nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.