Etkinlik Orman Orkestrası Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Orman Orkestrası (Ritim Aletleri, Ritim)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Basit dans adımlarını yapar. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER : Tef, marakas, kastanyet, ritim çubukları, zil, parmak zili, çelik üçgen, agogo, davul, torba, kumaş parçası vb.
SÖZCÜKLER : Müzisyen, orkestra, ritim, agogo, kastanyet, tef, marakas, ritim çubukları, zil, parmak zili, çelik üçgen
KAVRAMLAR : Aynı-Farklı-Benzer , Hızlı-Yavaş
ÖĞRENME SÜRECİ

• Önceden hazırlanan, içinde sınıf mevcut sayısı kadar ritim aletleri (Tef, marakas, kastanyet, ritim çubukları, zil, parmak zili, çelik üçgen, agogo, davul vb.) olan torba sınıfa getirilir.
• “Acaba içinde ne var?” diye çocukların dikkati çekilerek cevaplar alınır. Bir çocuk gelir. Bir ritim aletini torbadan çıkarmadan eliyle inceleyerek ne olduğunu tahmin eder. Sonra torbadan çıkarıp çalar ve yere bırakır. Öğretmen ritim aletinin ismini söyler. Çocukların her biri sırayla gelir ve aynı şekilde devam eder.
• Ritim aletlerinin hangi malzemelerden yapılmış oldukları sorulur. Metal, tahta, plastik olanlar diye gruplama yapılır. Ardından aletlerin tek tek isimleri söylenerek tekrar torbanın içine konulur.
• Çocuklara “Şimdi sizinle orman oyunu oynayalım, hepiniz güzel bir ormanı oluşturan ağaçlarsınız” denilerek her çocuğun sınıf ortasında kollarını açarak ağaç gibi durması sağladıktan sonra öğretmen elinde torbasıyla çocukların arasında dolaşarak
• “Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde bir orman varmış, bu ormanın çok güzel ağaçları varmış, günün birinde torbasının içinde birçok müzik aleti olan müzisyen ormandan geçiyormuş, ağaçlara birer müzik aleti hediye etmek istemiş. (Her çocuğa sırayla bir müzik aletinin ismi söylenerek verilir.)
• Bu arada rüzgâr kardeş o aletlerin nasıl ses çıkarttığını merak etmiş ve esmeye başlamış. (Öğretmen çocukların arasında rüzgâr sesi çıkararak bir eşarpla veya kumaş parçası vb. ile rüzgâr gibi esinti yapar.)” Rüzgâr yavaş estiğinde ritim aletleri ile az ses, kuvvetli estiğinde çok ses çıkartacağı söylenir.
• Öğretmen rüzgâr gibi hangi ağacın etrafında dönerse o ağaç elindeki aleti çalarak aletin ismini söyler, diğer ağaçlar ses çıkarmazlar. Her çocuğun solo olarak ritim aletini çalmasına fırsat verilir.
• Bütün çocuklar ellerindeki aletlerle yavaş ve hızlı ritim tutarak dans adımları ve çeşitli hareketler yaparak yürürler.
• Çocuklara “Sınıfımızın orkestrasını kurup şarkılar söyleyelim.” denerek çocukların istedikleri şarkılar ritim aletleri kullanılarak söylenir.

DEĞERLENDİRME

• Oyunumuzda neler yaptık? Orkestramızda hangi ritim aletleri vardı?
• Ritim aletlerini hangi malzemelerden yapılmış? Hangileri birbirine benziyordu? Ne yönden birbirine benziyordu? Farklı olan ne bakımdan farklıydı?
• Oyunumuzda en çok hangi bölümünü beğendiniz? Torbadaki ritim aletini çıkarmadan dokunarak ne olduğunu bulmakta zorlandınız mı? Neden?
• Daha önce ritim aleti kullandınız mı? Hangileri?
• Orkestra gördünüz mü? Nerede? Çok rüzgârlı bir havada dışarıda bulundunuz mu? Nelerin uçuştuğunu gördünüz?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte plastik pet şişelerin içine nohut, taş vb. ses çıkabilecek malzemeler konulup, şişenin dışını evlerinde bulunan artık malzemelerle kaplayıp marakas yapmaları istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuk görsel dokunup incelemeyi yaptıktan sonra öğretmen ritim aletinin ismini çocuğa tekrar eder.

ÖNERİLER

• Sınıfın imkânları doğrultusunda ritim aletleri yerine tahta kaşıklar, tencere kapakları, tava, plastik bardaklar kullanılabilir.
• Görsel orkestra resimleri gösterilebilir. Orkestra konseri izletilebilir.