Etkinlik Denge Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Denge (Denge)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Hareket , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunu dener. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Tek ayak üzerinde durur.)
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : Kâğıt tabak, fırça, cetvel, yastık, kitap, ahşap bloklar, legolar, çeşitli kutular, karton, ip, tahta çubuk.
SÖZCÜKLER : Denge
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen yere koyduğu bir blok veya çizdiği bir çizgi üzerinde tek ayak durmaya çalışır.
• Çocuklardan da bunu denemelerini ister. Düşmeden kalabilmek için denge sağlamanın önemli olduğunu vurgular.
• Çocuklarla bireysel ve eşli olarak çeşitli denge denemeleri yapılır. (tek ayak, bir el bir ayak, iki el bir ayak, iki el iki ayak üzerinde durarak, bir çizgi üzerinde tek başına veya bir arkadaşıyla el ele tutuşarak yürüyerek, tek ayak üzerinde el ele tutuşarak vb.)
• Sınıfta çeşitli malzemeler kullanılarak çocukların denge ile ilgili denemeler yapmalarına fırsat verilir. (bir yastığı başında tutma, tek parmağın üzerinde cetvel, kâğıt tabak, fırça gibi bir nesneyi dengede tutma, top yastık gibi bir nesneyi ayakların üzerinde tutma, merdane veya oklavayı bir ucu üzerinde elinde, ayağında tutma, tek ayağının üzerinde dururken, diğer dizinde bir kitap veya yastığı bir süre tutma, bir tepside lego ve blokları üst üste dizme, kâğıt bardakları üst üste dizme vb.)
• Denemeler yapılırken çocukların kendi çözümlerini geliştirmelerine fırsat verilmeli, çözüme ulaşamadıklarında yeni çözüm yolları üretip denemeye devam etmeleri teşvik edilmelidir.
• Ardından çocuklara kartona çizilmiş kuş şablonları verilerek kesip boyamaları istenir.
• Hazırlanan kuşlar, iplerin ucuna takılır, ipler de uzun bir çubuk üzerine denge bozulmayacak şekilde bağlanır.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• Dengede durmaya çalışırken kendinizi nasıl hissettiniz?
• Eşyaların dengesini nasıl sağladınız?
• Nerelerde yürürken dengeniz bozulur?
• Mehmet ve küçük kardeşi Ali tahterevalliye bindiklerinde, Ali hep havada kalıyor. Tahterevallinin dengede durması için ne yapmak gerekiyor?

AİLE KATILIMI

• Ailelere bilgi notu hazırlanarak günlük ev işlerinde daha çok sorumluluk vermenin çocukların günlük yaşam becerilerini, motor becerilerini ve koordinasyonlarını geliştireceği belirtilebilir, ailelerden çocuklarının yaşına uygun, onları becerilerini geliştirmede yeterince zorlayacak görevler vermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; gerekli fiziksel uyarlamalar yapılmalı, ihtiyaç duyduğunda fiziksel destek sağlanmalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır : Nesneleri dengede tutmaya çalışırken çocuklara ihtiyaç duydukları süre verilmeli, çocukların denenen farklı durumlara kendi farklı çözümlerini üretmelerine ve denemelerine teşvik edilmelidir.
ÖNERİLER

• Elbise askısı ve yoğurt kapları kullanılarak hazırlanacak basit terazi düzeneği ile ağırlık ve denge çalışmaları yapılabilir.

Ekler
denge1.JPG denge2.JPG