Etkinlik Kardan Adam Yapalım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kardan Adam Yapalım (Düzenli-Dağınık, İş Birliği)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. )
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. )
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları toplar.)
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları temiz yerleştirir. )
MATERYALLER : Atık beyaz kâğıtlar, biri küçük biri büyük iki beyaz poşet, artık materyaller,
SÖZCÜKLER : Kartopu, kardan adam
KAVRAMLAR : Düzenli - Dağınık
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar okula geldiklerinde oyuncakların ve buruşturulup top yapılarak sınıfa atılmış olan atık beyaz kâğıtların yerlerde olduğu dağılmış bir sınıfla karşılaşırlar.
• Çocuklardan sınıftaki sorunun ne olduğu ve nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili bilgiler alınır. Şu an sınıfın dağınık olduğu ama düzenli olması gerektiği sonucuna ulaşmaları için çocuklar yönlendirilir.
• Sınıf bu haldeyken etkinlik yapılıp yapılamayacağı, ne yapılması gerektiği sorulur, düzenlenmesi gerektiği cevabına ulaşmak için yönlendirmeler yapılır. “Sınıfı kim toplasın? Bir kişi düzenleyebilir mi? Nasıl daha kolay ve kısa sürede toparlarız?” soruları sorularak çocuklardan gelen cevaplar üzerine iş birliği yapmanın önemi vurgulanır.
• Ardından çocuklar gruplara ayrılarak tüm gruplara birer görev verilir (bir gruba legoları toplama, bir gruba bebekleri toplama vb.). Buruşturulup top yapılarak sınıfa atılmış olan beyaz kâğıtları bir yere veya poşete toplama görevi de bir gruba verilir.
• Sınıfın iş birliği ile kısa sürede düzenlenmesinin ardından çocukların dikkati top halindeki beyaz kâğıtlara çekilir. Neye benzediklerini söylemeleri istenir. Kartopu cevabı alınması için yönlendirmeler yapılır. Çocuklarla sınıfta kartopu oynanır.
• Oyunun ardından kartoplarını birleştirerek ne yapılabileceği çocuklara sorulur, kardan adam cevabı alınmaya çalışılır.
• Toplanan kâğıtlar iki ayrı beyaz poşete doldurularak poşetlerin ağızları bağlanır. Küçük olan poşet birlikte seçilerek diğerinin üzerine yapıştırılır böylece kardan adamın başı ve gövdesi oluşturulmuş olur.
• Çocuklara kardan adamın eksik parçaları sorulur ve çocukların cevapları doğrultusunda artık materyaller kullanılarak atkı, bere, gözler, burun ve düğmeler yapılır. Kardan adam tamamlanır.

DEĞERLENDİRME

• Sınıfa girdiğinizde neler hissettiniz?
• İşbirliği yapmak işimizi kolaylaştırdı mı? Neden?
• Sınıfı yalnız başınıza toplamak ister miydiniz? Neden?
• Daha önce ne zaman kartopu oynamıştınız?
• Daha önce hiç kardan adam yaptınız mı? Kimlerle?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan dağınık-düzenli kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden ev işlerinde çocuklarıyla iş birliği içerisinde hareket etmeleri istenilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; sınıf toplama esnasında zaman zaman sözel pekiştireçler verilerek başardığını hissetmesi ve devam etmesi için desteklenebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği :
ÖNERİLER

• İmkanlar dahilinde bahçeye çıkılarak gerçek bir kardan adam yapılabilir.