Etkinlik İsabet Ettirebilirim Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: İsabet Ettirebilirim (Sayı, Öz Güven)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. )
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. )
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. )
MATERYALLER : Fon kartonuna yazılmış rakamlar, çeşitli nesneler/oyuncaklar
SÖZCÜKLER : İsabet
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar , Önceki-sonraki
ÖĞRENME SÜRECİ

• 1’den 5’e kadar sayılar büyük boy fon kartonuna çizilerek sınıf zeminine yapıştırılır. İleri ve geri birkaç kez sayılır.
• Sayıların 2 m uzağına atış noktası belirlenir veya çizgi çekilir.
• Çocuklar pelüş, lego vb. bir oyuncak ile tek tek atış yaparlar ve sayılardan birisine isabet ettirmeye çalışırlar. Bu işi yaparken kendilerine güvenmeleri konusunda cesaretlendirilirler.
• İsabet ettirdiği sayıyı yüksek sesle söyler ve ellerini sayı kadar birbirine vurur.
• İsabet edilen sayıdan bir önce gelen ve bir sonra gelen sayı bulunur.
• Atılan nesnenin konumu hakkında çocuklarla sohbet edilir.
 

DEĞERLENDİRME

• İlk olarak hangi sayıyı isabet ettirdin?
• Hangi sayıları isabet ettirebildin?
• Hedefi vurduğunda/vuramadığında neler hissettin?
• Sayıları isabet ettirmek için hangi nesneleri kullandın?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan önceki-sonraki kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; fiziksel destek sağlanarak oyuna katılması sağlanmalıdır.

ÖNERİLER

• Zemine sayıları yazmak için tebeşir, pastel boya, kömür, kireç taşı vs. malzemeler kullanılabilir. İsabet ettirmede top, peluş oyuncaklar, balon vs. kullanılabilir