Etkinlik Kukla Nerede? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kukla Nerede? (Mekanda Konum)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Mekânda konum alır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER : A4 kağıdı, yapıştırıcı, oynar göz, ponpon, sim ve pullar, bahçede kendi buldukları artık materyaller,
SÖZCÜKLER : Mekan, konum, kukla, kutu, parkur
KAVRAMLAR : Önünde-Arkasında , Altında-Ortasında-Üstünde , Yanında , İçinde-Dışında
ÖĞRENME SÜRECİ

• Hop hop hoplarız,
Zıp zıp zıplarız,
El ele tutuşup halka yaparız.
Tekerlemesi ile başlanır.
• Bir kukla ve kutu ile çocukların dikkati çekilir.
• Kukla, kutunun altına, üstüne, içine, dışına, önüne ve arkasına konularak çocuklardan kuklanın konumunu söylemesi istenir.
• “Siz de bu kuklanın yerine geçmek ister misiniz?” diye sorularak çocuklar oyun alanına yönlendirir.
• Çocuklardan yönergelere uygun olarak sınıf içerisinde konum almaları istenir (Masanın altı, pencerenin önü, dolabın yanı, sandalyenin üstü, sınıfın içi/dışı vb.).
• Oyun ilk önce istekli bir çocuk ile oynanır daha sonra sınıfa oynatılır. Çocukların ilgi ve isteklerine göre tekrarlanır.
• Bahçeye çıkılır.
• Bahçede bir parkur oluşturulur. Bu parkurun her bölümüne farklı materyaller yerleştirilir.
Çimlerin üzerindeki kâğıt, salıncağın yanındaki yapıştırıcı, kaydırağın altındaki oynar göz, ağaçların arkasındaki ponpon, kutunun içindeki sim ve pullar gibi,
• Parkur ilk önce çocuklara gösterilir ve nasıl ilerleyecekleri anlatılır. Sıra ile çocukların parkurda ilerlemeleri ve materyalleri toplamaları sağlanır.
• Tamamlayanlar, bahçeden artık materyaller toplayarak serbest çalışma oluşturmak için farklı bir alana yönlendirilir.
• Çalışmalara çocukların ismi yazılır ve sınıf panosuna asılır.

DEĞERLENDİRME

• Kukla nedir?
• Parkur ne demek biliyor musun? Açıklar mısın?
• Topladığın materyaller senin için yeterli oldu mu?
• Sen bir kukla olsaydın nasıl bir kukla olurdun?
• Kuklanın yerinde olmak nasıl bir duygu?
• Parkuru sen oluştursaydın nasıl bir bölüm hazırlardın?
• Senin bir kuklan var mı?
• Parkurun hangi aşaması senin için zordu?
• Oyun parkurunda hangi aşamalar vardı?

AİLE KATILIMI

• Mekanda konum yönergeleri içeren çalışma sayfası ailelere gönderilebilir.

ÖNERİLER

• Etkinliği uygulayacak büyüklükte bahçeye sahip olmayanlar, benzer parkuru sınıf içerisinde de oluşturabilir.
Materyal olarak sadece çocuğun bahçede bulduğu malzemeler de kullanılabilir.