Etkinlik Akıl ve Zekâ Oyunları-3 Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Akıl ve Zekâ Oyunları-3 (Akıl ve Zekâ Oyunu, Renklerle Sudoku, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı)
Etkinliğin Çeşidi
: Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Sıra bildiren sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. )
MATERYALLER : Kırmızı, mavi, sarı, yeşil renklerde dörder adet renk kartı, 16 kareden oluşan kartların sığabileceği büyüklükte sudoku tablosu, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Sudoku, akıl ve zeka oyunu, satır, sütun, blok
KAVRAMLAR : Sıra sayısı (birinci-ikinci…) , Kırmızı , Sarı , Mavi , Siyah
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kırmızı, mavi, sarı, siyah renklerdeki dörder tane kart düz bir zemine yerleştirilir.
• Renklerden kaçar tane olduğu bulunur.
• 16 (4*4) kutudan oluşan tablo masaya koyulur. Kutular çocuklarla sayılır.
• Soldan sağa, yukarıdan aşağıya birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kutuyu bulma çalışmaları yapılır.
• Satır ve sütun bilgilerini hatırlatıcı sorular yönlendirilir. Daha önce üç renkle oynanan renklerle sudoku oyunu hatırlatılır.
• Tablonun ortasına artı şeklinde kılavuz çizgisi çizilir.
• Satır ve sütun taramasının yanında blokların da yerleri öğretilir.
• Her satır ve sütunda renkler yalnızca bir kere yer aldığı gibi, renklerin bloklarda da bir kere yer alması gerektiği bilgisi eklenir.
• Kurallar doğrultusunda tabloya örnek yerleştirme yapılır. Çocuklarla incelenir.
• Büyük tabloda her çocuğun deneme yapmasının ardından ekteki sudoku çocuklara dağıtılır.

DEĞERLENDİRME

• Hangi renklerle çalıştık?
• Öğrendiğimiz akıl ve zeka oyununun adı neydi?
• Sudoku tablosunun içinde kaç küçük kutu vardı?
• Sudoku kuralları nelerdi?
 

AİLE KATILIMI

• Ailelere renklerle sudoku örnekleri gönderilebilir. Çocuklarıyla çözmeleri istenebilir.
 

UYARLAMA

Sınıfta üstün yetenekli olan bir çocuk varsa; erken bitirmesi durumunda seviyesi zorlaştırılmış yeni sorular verilebilir.
 

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır :
ÖNERİLER

• Etkinlik öncesinde üç renkten oluşan renklerle sudoku çalışılmalıdır (Akıl ve zeka oyunları-2).

Ekler
Akıl ve zeka oyunları-2(Son).jpg