Etkinlik Kap Kapa Kapak Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kap Kapa Kapak (Açık-Kapalı, Eşleştirme, Gruplama)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
MATERYALLER : Kapakları olan farklı kutu, şişe, kavanoz vb., artık materyaller, makas, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Kavanoz
KAVRAMLAR : Açık-Kapalı
ÖĞRENME SÜRECİ

• Önceden temin edilen farklı şekil, renk ve türde şişe, kavanoz, kutu vb. kapaklar, masalara eşit sayıda ve karışık bir şekilde yerleştirilir.
• Sınıf sayısına göre çocukların masalara eşit sayıda dağılımı yapılır.
• Kapaklarla renklerine, şekillerine, büyüklüklerine ve yapıldıkları malzemelere göre gruplama çalışmaları yapılır.
• Kapaklara ait materyaller (şişe, kavanoz, kutu vb.) sınıf zeminine yerleştirilerek “Kap Kapa Kapak” oyunu oynanacağı söylenir.
• Çocuklardan kendi masalarındaki kapakları uygun şişe, kutu, kavanoza kapatıp masalarına getirmeleri istenir. İlk getiren grup alkışlanır.
• Gruplar masalara geçer. Gruplara kapakları bir arada kullanarak neler yapabilecekleri sorulur. Gelen cevaplar doğrultusunda ihtiyaç duyabilecekleri artık materyaller de verilerek özgün ürünler oluşturmalarına rehberlik edilir.
• Her grup tasarladığı ürüne bir isim belirler ve sırayla diğer gruplara ürünlerini tanıtırlar. Ürünler ismi ve özellikleri yazılarak uygun bir yerde sergilenir.
 

DEĞERLENDİRME

• Kapakları hangi özelliklerine göre grupladık?
• Kapakların hangi materyale ait olduğunu nasıl anladınız?
• Kapaklar olmasaydı ne olurdu?
• Bugün yaptığımız etkinlikleri kapak yerine başka nelerle yapabilirdik?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan açık-kapalı kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evdeki kutu, şişe, kavanoz vb. materyalleri kullanarak eşleştirme yapmaları istenebilir.
 

UYARLAMA

Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; yapılacak çalışmaların yönergeleri kısa, net olarak açıklanmalı, sık sık destekleyici geri bildirim verilmelidir.
 

ÖNERİLER

• Kapakların farklı malzemelerden yapılmış, farklı şekil ve ebatlarda olmasına dikkat edilmelidir.
• Oyun esnasında kırılabilecek materyaller için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.