Etkinlik Mektubumuz Var Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Mektubumuz Var (Postane)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
MATERYALLER : Mektup arkadaşlarından gelen mektuplar, zarf, A4 kâğıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Mektup, zarf, mektup arkadaşı, postane
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen daha öncesinde iletişime geçerek belirlemiş olduğu bir ana sınıfının öğrencilerinden gelen mektupları eline alır ve “Sınıfımıza mektuplar gönderilmiş” diyerek çocukların dikkatini çeker.
• Çember şeklinde oturularak zarflar incelenir. Mektupların kimin tarafından gönderildiğine ve içinde nelerin bulunabileceğine dair çocukların görüşleri alınır.
• Ardından mektup arkadaşlarından gelen zarflar açılır. İçinden çıkan resimler incelenir. Yazılan notlar öğretmen tarafından okunur.
• “Şimdi biz de arkadaşlarımızın mektuplarını cevaplayalım” denilir ve sınıf iki gruba ayrılır. Bir gruba zarflar ve boya kalemleri, diğer gruba ise A4 kâğıdı ve boya kalemleri dağıtılır.
• Bir grup zarfları diledikleri gibi resimler/süsler, diğer grup ise kâğıtlara duygu ve düşüncelerini anlatan resimler yapar.
• Resim kâğıtlarına çocukların iletmek istediği sözler not alınır.
• Zarfların üzerine de gönderileceği yerin adresi yazılır.
• Resimler katlanarak zarflara yerleştirilir.
• “Hazırladığımız mektupları mektup arkadaşlarımıza nasıl gönderebiliriz?” sorusu yöneltilir ve posta yoluyla sonucuna ulaşılır.
• Önceden postane gezisi için gerekli hazırlıklar yapılır.
• Postane ile ilgili görseller eşliğinde çocuklar gezide yapılacaklar hakkında bilgilendirilir.
• Ardından postaneye gezi düzenlenir. Mektuplar sahiplerine gönderilmek üzere postane görevlilerine teslim edilir.
• Gezi sonrasında postanede gözlemlenenler hakkında konuşulur. Mektuplaşmanın önemine dair sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Mektup nedir?
• Daha önce evinize mektup geldi mi? Kimden?
• Mektup arkadaşlarınızdan gelen mektuplar size neler hissettirdi? Neden?
• Postanede dikkatinizi neler çekti?
• Zarflara adres yazılmasaydı ne olurdu?
Bunların haricinde:
• Postane gezisi sırasında çocukların fotoğrafları çekilebilir ve sınıfa dönüldüğünde fotoğraflar incelenerek gezi hakkında sohbet edilebilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte akrabalarına mektup hazırlamaları ve postaneye giderek mektuplarını postalamaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; gezi öncesinde uyulması gereken kurallar tekrar edilirken basit ve net yönergeler kullanılmalı ve çocuğun anladığından emin olunmalıdır

ÖNERİLER

• Mektup arkadaşlığı yapacak sınıfların öğrenci sayılarının eşit olmasına özen gösterilmelidir.
• Kağıtlara resim yapan grubun zarfları süslemelerine, zarfları süsleyen grubun da kağıtlara resim yapmalarına fırsat verilmelidir.
• Gezi sonrası postane gözlemlerini resimlemeleri istenebilir.

Ekler
Mektubumuz Var-1.jpg Mektubumuz Var-2.jpg