Etkinlik Dünya'mızı Koruyalım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Dünya'mızı Koruyalım (Enerji Tasarrufu)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
Ö B : K : Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. )
MATERYALLER : Renkli kartonlar,A4 kâğıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Geri dönüşüm, tasarruf, enerji kaynağı
KAVRAMLAR : Doğru-Yanlış
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla birlikte enerji kaynaklarımızın neler olduğu hakkında sohbet edilir.
• Enerji kaynaklarını tutumlu bir şekilde kullanmamız için neler yapıyoruz, diye sorularak sularımızı boşa harcamama, yanan ışıklar eğer gereksizse söndürmemiz gerektiği, geri dönüşümü olabilen atıklarımızı atık kutularında toplamamız gerektiği anlatılır.
• Çocuklara okulumuzda enerji kaynaklarımızı doğru kullanmamız gereken uyarı levhaları hazırlayarak gerekli yerlere asacakları anlatılır.
• Çocuklara boya ve kâğıtlar verilir ve levhalarını resimlemeleri istenir. Kullandığımız muslukların olduğu yere asmak üzere suyu boşa harcamayı anlatacak bir levha ,elektrik düğmelerinin yanına işin bitince söndür mesajı veren levhalar hazırlayabilmeleri için rehber olunur.
• Hazırlanan levhalar renkli kartonlara yapıştırılarak okulda uygun yerlere çocuklarla birlikte asılır. Evde de uygun yerlere asabilecekleri bir levha çizmeleri istenir.
Sandalyeler ile çember oluşturulur. Çocuklara “doğruysa kalk yanlışsa otur” oyunu oynanacağı söylenir. Burada çocuklara enerji tasarrufu için yapılabilecekler ile ilgili olumlu olumsuz yönergeler verilir.
• Odadan çıkarken ışıkları kapatmak
• Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmak
• Plastik şişeleri denize atmak
• Enerji dostu ampuller kullanmak
• Su akıtan muslukları tamir etmemek
• Televizyonu kapattıktan sonra fişini çekmemek vb.
• Enerji kaynaklarını boşa harcamaya karşı alınabilecek önlem doğru ise çocuklar ayağa kalkar. Yanlış ise sandalyede oturur.
• Şaşıran çocuk oyundan çıkar.

DEĞERLENDİRME

Bu etkinlikte neler yaptık?
• Hazırladığımız levhaları nerelere astık?
• Enerji kaynaklarını tutumlu kullanmak için hazırladığın levhalarla bu konuda sorumluluk almak kendini nasıl hissettirdi?
• Hazırladığın uyarı levhasında ne anlattın?
• Dişlerini fırçalarken suyu nasıl kullanıyorsun?
• Evde atılacak olan şişeleri ve plastikleri ne yapıyorsun?
• Evde enerji kaynaklarını kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?
Bunların haricinde:
• Enerji kaynaklarının olumlu tüketimi ile ilgili hazırlanmış afişler incelenerek, afişlerde nelerin anlatılmak istendiği çocuklarla konuşulabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukların okulda hazırladıkları uyarı levhasını evde uygun yere asması için rehberlik etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk varsa; oyun çocukların ayağa kalkıp oturması olarak değil doğru ise ellerini kaldırmaları yanlış ise indirmeleri istenerek oynanır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk :
ÖNERİLER

• Çevremizi korumak için kurulmuş sosyal sorumluluk almış derneklerden, kurumlardan, belediyelerden destek alınarak bu kurumlara gezi düzenlenebilir ya da kurum çalışanları okula davet edilebilir.