Etkinlik Öfkeli Koyun Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Öfkeli Koyun (Duygular, Kızgın)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularını söyler. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
S D G : K : Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.)
MATERYALLER : Kızgın koyun kuklası, kavanoz, yönergelerin yazdığı küçük kâğıtlar
SÖZCÜKLER : Öfke
KAVRAMLAR : Kızgın
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kızgın ifadeli bir koyun kuklasıyla sınıfa girilerek çocukların dikkati çekilir.
• Öfkeli koyunun neye öfkelenmiş olabileceği, onu nasıl sakinleştirebilecekleri hakkında sohbet edilir.
• “Öfkeli Koyun” isimli oyun oynanır.
• Çocuklar el ele tutuşarak çember olurlar. Çocuklardan biri ortaya geçerek “Öfkeli Koyun” olur.
• Çemberdeki çocuklar “Öfkeli Koyun” tekerlemesini söyleyerek ortadaki çocuğun etrafında dönerler.
• Tekerleme
Çok öfkeli bir koyun
Öfkesi de pek yoğun
Haydi söyle ne yapsın
Şimdi nasıl davransın?
• Tekerleme bittiğinde ortadaki çocuk öfkelendiğinde kendini nasıl hissettiğini, sakinleşmek için neler yaptığını söyler. Çemberden başka birini seçer ve seçilen çocuk ortaya geçer.
• Tüm çocuklar fikirlerini söyledikten sonra içerisinde öfkelendiğimizde neler yapabileceğimizi anlatan yönergelerin olduğu kavanoz, çemberin ortasına koyulur. Bu kez çocuklardan ortaya çıktıklarında kavanozdan bir kâğıt seçmeleri istenir.
• (Kavanozun içerisindeki yönergeler; 10 kere zıplarım, 2 kere el çırparım, şarkı söylerim, bağırırım, yerimde koşarım, 10 kere parmak şıklatırım, ayaklarımı yere vururum, şeklinde seçilebilir. Kişi sayısı ve yaş grubuna göre uygun şekillerde çoğaltılabilir.)
• Çocuk seçilen kâğıtta yer alan yönergeyi yerine getirir. Çemberdeki çocuklar da ona eşlik eder. Her çocuk oyuna katıldıktan sonra oyun sona erdirilir.

DEĞERLENDİRME

• Gazete ve dergilerden elde edilen farklı duygulara ilişkin resim ve fotoğraflar incelenebilir. Büyük boy fon kartonuna bir duygu panosu oluşturulabilir. Duyguları ifade eden resim ve fotoğraflar ilgili bölüme yapıştırılarak sınıf duvarına asılabilir.
Bunların haricinde:
• El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan duygular ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte nelere öfkelendiklerini, nelerden mutlu olduklarını, hangi olaylar karşısında üzüldüklerini, nelere şaşırdıklarını anlatan bir liste yapmaları istenir.

UYARLAMA

Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa; kendini ifade edebilmesi için cesaretlendirilmeli ve yeterli süre verilmelidir.
 

ÖNERİLER

• Yönergeler resimle ifade edilerek çocukların anlayabilecekleri şekilde düzenlenebilir.
• Duygular ile ilgili destekleyici başka bir hikâye de okunabilir