Etkinlik Birlikte Yaşamanın Kuralları Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Birlikte Yaşamanın Kuralları ((Vatandaşlık 3))
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Drama , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Davranış kartları
SÖZCÜKLER : Görev
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara “Vatandaş ne demektir?” sorusu yöneltilir.
• Nasıl iyi vatandaş olunacağı, iyi bir vatandaşın ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının neler olabileceği sorulur.
• Çöpleri çöp kutusuna atma, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı duyarlı olma, ihtiyacı olanlara karşı yardımsever olma, iş birlikçi olma, oy kullanma, çeşitli mesleklerde insanların çalışmaları, milli bayram kutlamaları, askerlik eğitimini gösteren çeşitli kartlar çocuklara gösterilir, bu kartlar üzerine sohbet edilir.
• Ardından sınıfta hareketli bir müzik çalınır, müzik ara ara durdurularak bu kartlardan biri gösterilir, çocuklar gösterilen karttaki davranışı canlandırırlar.
• Daha sonra bu kartlar boyutunda boş kartlar çocuklara verilir, çocuklardan iyi bir davranışın resmini yapmaları istenir.
• Yapılan resimler sınıf panosunda sergilenir

DEĞERLENDİRME

• Resimli kartlarda hangi davranışları gördük?
• Bu davranışlardan en çok hangisini beğendiniz? Neden?
• Çevrendeki insanların hangi davranışları göstermesini istersiniz? Neden?
• Ali, arkadaşı Ayşe’ye: “Şimdi daha çocuğum, ama büyüdüğümde ülkem için iyi şeyler yapmak istiyorum.” diyor. Sence Ali ülkesi için neler yapabilir?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan doğru-yanlış ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir

AİLE KATILIMI

• Ailelere not gönderilerek ailelerin çocuklarıyla örnek vatandaşlık davranışları hakkında konuşmaları, kendi günlük yaşamlarından örnekler vermeleri istenebilir.