Etkinlik Yaprak Kapmaca Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yaprak Kapmaca (Sonbahar Mevsimi)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın dokusunu söyler. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır. )
MATERYALLER : Yapraklar, resim kâğıdı, büyüteç yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Damar, testere,kenar, yaprak
KAVRAMLAR : Büyük-Orta-Küçük
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır. Sonbahar mevsiminde çevrede oluşan değişiklikler gözlemlenir.
• Yere dökülen yapraklardan birer tane alınarak sınıfa geçilir. • • Yapraklar incelenir.
• Büyüklüklerine, damar yapılarına, düz – testere kenarlı oluşlarına dikkat çekilir.
• Tüm çocukların karşılaştırma yaparak fikrini söylemesi için fırsat verilir.
• İncelemeler yapıldıktan sonra yapraklar ortaya konularak müzik açılır. Yapraklar çocuk sayısından bir eksiktir.
• Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, müzik kapandığında birer yaprak alırlar.
• Yaprak alamayan çocuk oyundan çıkarken ortadan bir yaprak alarak duvarda asılı olan üzerinde ağaç resmi bulunan resim kağıdına yapıştırır.
• En sona kalan çocuk da yaprak yapıştırdığında oyun sonlandırılır.
• Ortaya çıkan sonbahar ağacı sınıfta sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bahçede neler gözlemledik?
• Sonbahar size hangi rengi çağrıştırıyor?
• Sizce yaprakların nasıl farklılıkları, benzerlikleri vardı?
• Kaç tane büyük yaprak vardı?
• Kaç tane kalın damarlı yaprak vardı?
• Kenarları düz yaprak var mıydı?
• Testere kenarlı yaprak var mıydı?
• Yapraklar çöp müdür? Neden?
• Çevrenizde bu yapraklardan daha farklı özellikte yapraklar gördünüz mü? Renkleri nasıldı? Dokuları nasıldı? vb.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıkmaları ve bu sırada sonbahar mevsiminin gelmesi ile doğada oluşan değişiklikler hakkında sohbet etmeleri istenebilir.
• Ailelerden çocuklarıyla birlikte yaprak koleksiyonu yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; dışarı çıkarken yürüme arkadaşı seçmesi sağlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği : Yapılan çalışmada iş birliği ile güzel bir ağaç oluşturulduğu ifade edilerek bu değere dikkat çekilebilir. Oyunda kaybeden çocuğun bir yaprak alarak ağaca katkıda bulunduğu fark ettirilerek çocuklara her zaman kazanılamayacağını, kaybettikleri zaman hemen mutsuz olmamaları gerektiği belirtilebilir.
ÖNERİLER

• Oyun sırasında oluşabilecek kazaları önlemek için yapraklar aralıklı koyulmalıdır.
• Okul bahçesinde çocukların yaprak bulabilecekleri alan yoksa öğretmen önceden bahçenin çeşitli yerlerine yapraklar yerleştirebilir.
• Yaprak çeşitleri görselleri üzerinden toplanan yapraklarla görseller arasında benzerlikleri bulma çalışması yapılabilir