Etkinlik Kenarlar ve Köşeler Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kenarlar ve Köşeler (Kare, Köşe, Kenar)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. )
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın şeklini söyler. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Mekânda konum alır.)
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. )
B G : K : Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. )
MATERYALLER : Ahşap çubuklar, fon kartonu, makas, boya, kalem, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Kare , Kenar , Köşe
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kare görseli sınıf kapısına asılır. Şekli, kenarları ve köşeleri hakkında sohbet edilir.
• Çevrede bulunan eşyalar ve oyuncaklardan kare şekilleri bulunur. Buldukları nesnelerin kullanım amaçları sorulur.
• Kartona hazırlanan kare şekiller çocuklara verilerek kesmeleri ve yüz ifadeleri yapmaları istenir. Yapılan karelere ahşap çubuk takılarak kukla çalışması tamamlanır.
• Çocukların kuklalarını konuşturarak duygularını ifade etmelerine fırsat verilir.
• “Bahçede kareye benzeyen varlıklar, nesneler var mıdır?” diye sorularak çocukların ilgisi bahçeye çekilir.
• Bahçede kare şeklinde olan nesneler bulunur ve incelenir.
• Bahçeye kare şekli çizilir. Köşe ve kenar kapmaca oyunu anlatılır. Dört çocuk köşeye, dört çocuk kenara geçer, ortada bir çocuk ebe olur. “Köşeler yer değiştirsin, kenarlar yer değiştirsin, köşeler, kenarlar hep birlikte yer değiştirsin.” denir. Ebe olan çocuk verilen yönergeye göre yer kapmaya çalışır.

DEĞERLENDİRME

• Karenin kaç köşesi vardır?
• Kuklanıza hangi yüz ifadesini çizdiniz? Neden?
• Sınıfımızda hangi eşyalar kare şeklindedir?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan kare ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Evde kare şekline benzeyen eşyaları bulma oyunu oynayabilirler.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk varsa; köşe, kenar kapma oyununda ihtiyaç duyması halinde fiziksel destek sağlanabilir.
 

ÖNERİLER

• Köşe ve kenar kapmaca oyununda çift ayakla koş, tek ayakla sıçrayarak git vb. şekilde oyun çeşitlendirilebilir.