Etkinlik Sınıfımızın Dansı Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sınıfımızın Dansı (Müzik, Ritim)
Etkinliğin Çeşidi
: Hareket , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Verilen sese benzer sesler çıkarır.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Grup önünde kendini ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
Ö B : K : Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar. (Kendisi için dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. )
Ö B : K : Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar. (Dinlendirici etkinliklere katılır.)
MATERYALLER : Müzik aletleri, oyuncaklar
SÖZCÜKLER : Orff, ritim, gösteri, dans
KAVRAMLAR : İleri-Geri
ÖĞRENME SÜRECİ

• Dikkat çekmek için iki defa alkış, bir defa dize vurularak sınıfın içinde dolaşılır. “Ritim yolculuğuna çıkıyoruz haydi trene” diyerek çocukların katılımı sağlanır.
• Çocuklara bedenleri ile ses çıkaracakları söylenir. Nasıl sesler çıkarabilecekleri sorusuyla beyin fırtınası yapılır.
• Çocukların isimleri yazılarak bir torbaya konulur. Torbadan bir tane kâğıt çekilir.
• Torbadan adı çıkan çocuk grubun önüne gelir, ileri-geri veya yan yan yürüyerek hareket eder. Bedenini kullanarak bir ses çıkarır. Bütün çocuklar arkadaşının yaptığı hareketi yapar ve çıkardığı sesi tekrar eder. Torbada bulunan isimler sona erdikten sonra “Başka nasıl sesler çıkarabiliriz, ses çıkarmak için neler kullanabiliriz?” soruları sorulur.
• Çocukların verdiği cevap doğrultusunda çalışma devam eder (legolar, müzik aletleri, küpler vb.).
• Çocuklara, “Belirlenen hareket ve ritimler doğrultusunda sınıfımızın dansını oluşturalım” denerek Orff çalışmalarında kullanılan sözsüz bir müzik açılır.
• Hareketleri ve ritimleri belirlemek için sessiz bir şekilde müzik dinlenir. Müziğe uygun hareket ve ritim çalışmasına birlikte karar verilir.
• Belirlenen hareketler ve ritimler müzik eşliğinde tekrarlanır.
• Öğretmen çok yorulduğunu söyler ve bunun için ne yapılması gerektiğini sorar. Çocuklardan gelen cevaplar doğrultusunda dinlenme çalışması yapılır.

DEĞERLENDİRME

• Bedeninizi kullanarak nasıl sesler çıkardınız?
• Ritim oluşturmak için hangi nesneleri kullandınız?
• Yorulduğunuz zaman nasıl dinleniyorsunuz?
• Daha önce dans gösterisi izlediniz mi? Nasıl dans ediyorlardı?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan ileri- geri kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailece evdeki nesneler ile özgün ritim çalışmaları yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan çocuk varsa; yönergeler verilirken çocukla göz teması kurulur.

ÖNERİLER

• Çocukların kendi yaptıkları özgün bir müzik aleti eşliğinde sınıf orkestrası çalışması yapılabilir.