Etkinlik Geri Dönüşüm 2 – Sembol Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Geri Dönüşüm 2 – Sembol (Atık, Enerji Tasarrufu, Geri Dönüşüm)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. )
MATERYALLER : Mavi, sarı, yeşil renklerde bant, çeşitli ambalaj atıkları, büyük karton kutular, boya kalemleri, yapıştırıcı.
SÖZCÜKLER : Atık, geri dönüşüm, ayrıştırmak, sembol
KAVRAMLAR : Yeşil , Sarı , Mavi
ÖĞRENME SÜRECİ

• Geri dönüşüm sembolü gösterilerek çocukların dikkati çekilir. Bu sembolün anlamı ne olabilir? Daha önce gördünüz mü? Nerelerde gördünüz? sorularıyla çocukların fikirleri alınır ve geri dönüşüm sembolü olduğu açıklanır.
• Üzerinde bu sembolü gördüğümüz ambalajların çöp olmadığı, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek yeniden kullanabilen atıklar olduğu söylenir. Bu atıkların yeniden kullanılmasını sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğuna, bu sayede ülkemizin enerji kaynaklarını koruduğumuza vurgu yapılır.
• Önceden sınıfa getirilen farklı türdeki boş ambalajlar çocuklara gösterilir. Üzerindeki geri dönüşüm işaretini bulmaları ve ambalajları incelemeleri istenir.
• Ambalaj atıklarını yapıldığı malzemeye göre ayrı ayrı biriktirmeyi sağlayan atık kutularının görseline dikkat çekilir. Mavi kutunun kağıt, sarı kutunun plastik, yeşil kutunun ise cam atıkları biriktirmek için kullanıldığı söylenir.
• Sınıf zemininde, atık kutularıyla aynı renklerdeki (mavi, sarı, yeşil) bantlarla çember şekilleri oluşturulur.
• Çocuklardan atıkları, yapıldıkları malzemeye göre uygun renkteki çemberlere yerleştirmeleri istenir.
• Atıkların geri dönüşüm fabrikasına gönderileceği, gönderilene kadar da sınıfta biriktirileceği söylenir.
• Çocuklar üç gruba ayrılır. Gruplara, geri dönüşüm şablonu ve karton kutular verilerek kâğıt atık, cam atık, plastik atık kutusu hazırlayacakları söylenir.
• Geri dönüşüm sembolleri atık türünün rengine uygun olarak boyanır ve kutulara yapıştırılır. Çocuklar kutularını istedikleri resimleri yaparak süslerler.
• Her grup atık kutusunu tamamladığında ilgili atıklar içlerine atılır ve ilerleyen günlerde kullanılmak üzere sınıfın uygun bir yerine yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

• Plastik atıkların sembolü olan renk hangisiydi? (Diğer atık türleri için de sorulur)
• Atıkları ayrı ayrı biriktirmek neden gerekli olabilir?
• Sence atık bir kâğıt fabrikada nelere dönüştürülebilir? (Plastik ve cam atıklar için de sorulabilir)

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evdeki ambalajları inceleyerek üzerinde geri dönüşüm sembolü olanları bulmaları ve kendi atık kutularını yapmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfınızda görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; ambalajların şeklinin nasıl olduğu, hangi malzemeden yapıldığı, dokunması sağlanarak anlatılmalıdır.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Enerji Tasarrufu Haftası
ÖNERİLER

• Farklı atık türleri için de kutular hazırlanabilir (metal, gıda vb.).