Etkinlik Geri Dönüşüm 3- Sev Dünyayı Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Geri Dönüşüm 3- Sev Dünyayı ((Geri Dönüşüm, Atık, Çöp, Deney, Enerji Tasarrufu, Kirli-Temiz))
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
MATERYALLER : 3 torba ve içine koyulacak atık malzemeler, kraft kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Atık, afiş
KAVRAMLAR : Kirli-Temiz
ÖĞRENME SÜRECİ

• Şarkı söyleyerek çocukların dikkati çekilir ve bir süre dans etmelerine fırsat verilir.
Bu dünya hepimizin sev dünyayı
El ele koruyalım bu dünyayı gel…
Hava güzel, güneş sıcak,
Kır yeşil sular nasıl berrak akıyor sevgiyle…
Bu dünya hepimizin sev dünyayı
El ele koruyalım bu dünyayı gel…
• Çocuklara atıklarla kirletilmiş orman, sokak, akarsu vb. resimler gösterilir. "Bu kirlilik nasıl oluşmuş olabilir? Temizlenmezse neler olabilir? Bu atıklar sizce toprağa, bitkilere ve diğer canlılara zarar verir mi? Toplayan biri olmazsa bu atıklara ne olur sizce?" vb. soruları sorulur. 
• Önceden, üzerine çocukların isimlerinin yazıldığı (her torbaya eşit çocuk sayısı olacak şekilde) içi gözükmeyen üç torba çocuklara gösterilir.
• Torbanın içindekiler ile ilgili ipuçları verilir ve çocukların tahmin etmeleri istenir. Sırayla elma kabuğu, metal anahtar, pil, cam kavanoz, muz kabuğu, marul yaprakları, plastik oyun hamuru kutusu, çikolata kabuğu vb. çıkarılır. Üç torbanın içinde de aynı malzemelerin olduğu söylenir. Malzemelerin atık mı çöp mü olduğu üzerine konuşulur. Bu malzemelerle bir deney yapılacağı söylenerek torbalar gruplara dağıtılır.
• Bahçeye çıkılır uygun bir yere grupların küçük bir çukur kazacakları söylenir. Torbadan çıkanlar çukurun içine koyularak kapatılır ve uzun süre toprağın altında bekletileceği ifade edilir. Bekleme süresi bittiğinde çukurun açılacağı nelerin doğada yok olup olmadığına bakılacağı söylenir.
• Deney çukurunu kaybetmemek ve karıştırmamak için etrafının bahçedeki taşlarla çevrilmesi istenir. Taşlardan birine gruptaki çocukların isimleri yazılır.
• Sınıfa dönüldüğünde masalara kraft kâğıtları ile çeşitli gazete ve dergiler yerleştirilir. Gruplardan masalara geçmeleri istenir. Nasıl bir dünyada yaşamak istedikleri sorulur ve “hayalimizdeki dünya” temalı bir afiş hazırlamaları istenir.

DEĞERLENDİRME

• Toprağa hangi malzemeler konuldu?
• Sence hangi atıklar toprağa karışacak?
• Toprakta yaşayan canlılar bu atıklardan zarar görür mü? Nasıl?
• Grupların afiş sunumlarını yapmaları sağlanır.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden eve gönderilen “Ürünlerin doğada yok oluş süreleri” konulu afişi çocuklarıyla birlikte incelemeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa;
grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir. Ancak grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Enerji Tasarrufu Haftası
ÖNERİLER

• Bu bir devam etkinliğidir. Geri dönüşüm 1 ve 2 etkinlikleri de uygulanabilir.
• Okul bahçesindeki atıklar ve çöpler toplanarak deney malzemeleri elde edilebilir.
• Okul bahçesinde uygun bir alan bulunmaması halinde saksı ve toprak kullanılarak deney sınıfta yapılabilir.
• Konu ile ilgili kısa videolar izletilebilir.