Etkinlik Bayrağım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Bayrağım (Bayrak, Türk Bayrağı, Bağımsızlık, Vatanseverlik, Saygı)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın rengini söyler. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.)
S D G : K : Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri kopartır/yırtar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri sıkar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemelere elleriyle şekil verir.)
MATERYALLER : Çeşitli ülke bayrakları, Türk Bayrağı, kırmızı renk el işi ve krepon kâğıdı, kırmızı parmak boyası, 3 adet büyük boy Türk Bayrağı şablonu, yapıştırıcı
SÖZCÜKLER : Sembol, bayrak,ülke, bağımsızlık
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen, büyük boy Türk Bayrağı’nı sallayarak “Bayrağım” şiirini bir kez söyler. Çocuklarında katılımıyla tekrar edilerek söylenir.
                                                                     

                                                                               Bayrağım
                                                                         Dalgalanır göklerde,
                                                                      Kırmızı, beyaz rengiyle.
                                                                         En sevdiğim renktir
                                                                                 Kırmızısı
                                                                       Gökyüzünden almıştır
                                                                             Ay ve yıldızını.
                                                                     Bitmez sevincim mutluluğum
                                                                          Bayrağımı gördükçe.
                                                                                                 E. Yıldızhan

• Çocukların dikkatini çekecek bir şekilde çeşitli ülke bayrakları ve ülkemizin bayrağı sınıfın içinde sergilenip incelenerek çocukların soru sormalarına fırsat verilir.
• Çocuklarla “Bayrak nedir? Bayraklar neyi temsil eder? Bayrak neden önemlidir?” gibi sorular aracılığıyla bilgi verilerek sohbet edilir.
• Bayrağın bir devletin ve milletin bağımsızlığını simgelediği, sadece kendi bayrağımızın değil tüm ülke bayraklarının önemli olduğu ve saygı duymamız gerektiği belirtilir.
• Bayrağa saygımızı ne şekillerde gösteririz? sorusu sorularak çocukların düşünceleri alınır (Bayrak yere düşürülmez, atılmaz, yırtılmaz, yakılmaz. İstiklâl Marşı’mız söylenirken ve bayrak çekilirken selam durulur).
• Çocuklar Türk bayrağı çalışması için önceden hazırlanmış masalara yönlendirilerek etkinlikleri incelemeleri istenir.
-Birinci masada; kırmızı renk el işi kâğıdı, elle küçük parçalar halinde yırtarak yırtma-yapıştırma tekniği ile;
-İkinci masada; kırmızı renk krepon kâğıtları küçük parçalar halinde koparıp, avuç içinde yuvarlayarak yuvarlama tekniği ile;
-Üçüncü masada; kırmızı parmak boyası ile parmak baskısı tekniği ile tamamlama bulunmaktadır.
• Çocuklar isteklerine ve sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılarak masalara geçip çalışmaya başlarlar. Türk bayrakları panolarda sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bayrağımızın ismi nedir?
• Bayrağımız hangi renklerdedir?
• Bayrağımızın üstünde hangi semboller bulunur? Sizce neden bu semboller seçilmiştir?

AİLE KATILIMI

• “Bayrağım” şiiri ailelere gönderilerek çocuklarıyla birlikte söylemeleri istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta zihinsel yetersizliği olan çocuk varsa; etkinliklere aktif olarak katılımı sağlanmalı ve başarılı girişimleri ödüllendirilmelidir

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Bayrağımız ve İstiklâl Marşı’mız, milletimizi tek fikir, tek amaç etrafında birleştiren millî değerlerimizden olup ve en başta gelenlerindendir. Bu etkinlikte de vatan sevgisine ve bayrağa saygının önemine vurgu yapılmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Cumhuriyet Bayramı
ÖNERİLER

• Türk bayrağı şablonu standart ölçülerinde hazırlanmış olmalıdır.
• Bayrağın bağımsızlığımızı simgelediği ve kültürel bir değer olduğu anlatılırken çocukların yaş düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.
• İstiklal Marşı dinletilebilir.