Etkinlik Mikrobun Keşfi Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Mikrobun Keşfi (Akşemsettin, Mikrop, Temizlik, Büyük-Küçük)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Türkçe , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası nedenlerini söyler. )
B G : K : Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.)
MATERYALLER : Sim, krem, mikroskop, büyüteç, doktor seti ıslak mendil, sabun, su, A4 kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Bilim insanı, mikroskop, vücut, büyüteç
KAVRAMLAR : Büyük-Orta-Küçük
ÖĞRENME SÜRECİ

• Büyüteç, mikroskop, doktor seti gibi materyaller ile fen merkezi düzenlenir. Çocukların ilgileri bu araç gereçlere çekilir.
• Ardından çocuklara mikroskop ve büyüteç kullanarak deney yapılacağı söylenir. “Büyüteç ne işe yarar? Mikroskop ne işe yarar?” vb. sorular ile bu araç gereçlerin işlevi hakkında çocukların tahminde bulunmalarına fırsat verilir.
• Çocukların ellerine bir miktar krem sürülür ve üzerine sim dökülür.
• Mikroskop ve büyüteç yardımı ile ellerindeki simleri incelemelerine fırsat verilir. Zaman zaman hasta olmamızın sebebinin mikroplar olduğu mikropların ellerimizdeki simden daha da küçük olduğu ve bu nedenle onları sadece mikroskop ile görebildiğimiz anlatılır.
• Simlerden kurtulmak ve hasta olmamak için ıslak mendiller ile ellerini silmeleri istenir.
• Bütün çocuklar ellerini sildikten sonra simlerin tamamının temizlenmediği gözlemlenir.
• “Çocuklara elimizdeki simi tamamen nasıl temizleyebiliriz?” sorusu sorulur ve çocukların önerileri alınır.
• Daha sonra lavaboya gidilerek eller sabunla yıkatılır ve simlerin temizlendiği görülür.
• En önemli sorumluluklarımızdan birinin mikroplardan korunmak olduğu bunun için vücut temizliğimize dikkat etmemiz gerektiği anlatılır.
• Mikrobu bulan ilk kişinin Akşemsettin olduğu söylenir.
• Akşemsettin’in küçük yaşlardan itibaren bilime merakı olan, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adayan, aynı zamanda tedavisi zor olan kanser hastalığını araştıran ilk doktor olduğu, bunun yanında yüzlerce öğrenci yetiştiren iyi bir bilim insanı olduğu anlatılır.
• A4 kağıdı, boya kalemleri dağıtılır. Çocukların mikropların en çok yaşayabilecekleri yerleri çizmelerine fırsat verilir.

DEĞERLENDİRME

• Bugün neler yaptık?
• Mikroplar en çok nerelerde bulunur?
• Mikrobu bulan kişi kimdir?
• Sence mikrop nasıl bir canlıdır?
• Sen büyüdüğünde hangi konuda araştırma yapmak istersin?
 

AİLE KATILIMI


• Ailelerden yemekten önce ve sonra el yıkama alışkanlığı kazandırmak için model olmaları istenebilir.
 

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa yapılan etkinlik ile ilgili kullanılan materyallerin görselleri gösterilir. Çocuğun söylediği sözcük ve cümleler öğretmen tarafından tamamlanarak tekrarlar yaptırılır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır : Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Akşemsettin’in çalışmalarından bahsederken çalışkanlık ve sabır değerlerine vurgu yapılabilir.
ÖNERİLER

• Karabiber, su ve sabun kullanarak da mikrop deneyi yapılabilir.
• Akşemsettin'i anlatırken görsel materyallerden faydalanılabilr