Etkinlik Mikroplar Elden Ele Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Mikroplar Elden Ele (Mikrop, Temizlik, Sorumluluk)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.)
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)
MATERYALLER : Vazelin, tabak, mikroskop, büyüteç, doktor seti, A4 kağıdı, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Mikroskop, vücut, büyüteç
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Büyüteç, mikroskop, plastik tabak, vazelin ve doktor seti vb. materyaller ile çocukların dikkati düzenlenen fen merkezine çekilir.
• Fen merkezinde yer alan malzemelerin neler olduğu, ne amaçla kullanıldığı, nasıl kullanıldığı konularında sohbet edilir.
• Çocukların temiz plastik tabağı mikroskopla incelemeleri istenir. Ardından plastik tabak vazelin sürülerek pencere dışına bırakılır.
• Çocuklara tabağın daha sonra tekrar inceleneceği bilgisi verilir.
• Tabak dışarıda bekletilirken, çocuklara “Neden hasta oluyoruz? Mikroplar vücudumuza nasıl giriyor? Korunmak için neler yapmalıyız?” vb. sorular sorularak sohbet edilir.
• Vücut temizliğinin önemi ve vücut temizliği için nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanır.
• Yapılan açıklamalardan sonra pencere dışına bırakılan tabak alınır ve mikroskopla tekrar incelemeleri sağlanır.
• Gözle görülmeyen ancak mikroskop ile görülebilen mikropların olduğu, bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması gerektiği vurgulanır.
• A4 kağıdı, boya kalemleri dağıtılarak masalara geçmeleri, mikropların en çok yaşayabilecekleri yerleri çizmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

• Bugün neler yaptık?
• Mikroplar en çok nerelerde bulunur?
• Sence mikrop nasıl bir canlıdır?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte el yıkama takip çizelgesi oluşturmaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yapılan etkinlik ile ilgili kullanılan materyallerin görselleri gösterilir. Çocuğun söylediği sözcük ve cümleler öğretmen tarafından tamamlanarak tekrarlar yaptırılır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Vücut temizliğine dikkat ederek sağlıklı yaşamanın en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğuna vurgu yapılmalıdır.
ÖNERİLER

• Karabiber, su ve sabun kullanarak da mikrop deneyi yapılabilir.