Etkinlik Ben Kimim? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Ben Kimim? (Nüfus Cüzdanı, Kimlik, Vatandaşlık)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Eş anlamlı sözcükleri kullanır. )
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Yaşını söyler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.)
MATERYALLER : Çocukların kimlik fotokopileri, öğretmenin kimliği, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Vatandaş, devlet, belge, nüfus cüzdanı, kimlik, nüfus kağıdı, resmi belge
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çember şeklinde oturularak çocuklardan birine top verilir. Topu tutan çocuğun adını, soyadını ve yaşını doğru sırada söylemesi, ardından topu yanındaki arkadaşına vermesi istenir. Bu şekilde bütün çocukların kendini tanıtması sağlanır.
• “Herkes kendisine ait özellikleri tanıttı. Peki, bu özellikleri siz söylemeseydiniz yazılı olarak nereden öğrenecektik?” sorusu yöneltilerek çocukların tahminleri alınır.
• Adımızın, soyadımızın, anne ve baba adlarımızın, nerede ve ne zaman doğduğumuzun yazılı olan bir belgenin olduğu, buna da nüfus cüzdanı denildiği söylenir. Bu ismin eş anlamlılarının kimlik ve nüfus kağıdı olduğu bilgisi verilir.
• Çocuklara nüfus cüzdanlarının fotokopisi dağıtılır. Nüfus cüzdanlarında yazılan bilgiler hakkında sorular sorularak (ana adı, baba adı, doğum yeri vb.) cevap vermeleri istenir.
• Herkesin bir tane nüfus cüzdanı olduğu, bu belgenin devletin vatandaşı olarak hepimize verildiği, resmi bir belge olduğu, herkesin nüfus cüzdanında yer alan bilgilerin farklı olduğu ve burada yazılanların önemli olduğunun açıklaması yapılır.
• Öğretmen, nüfus cüzdanını çocuklara gösterir. Kendi nüfus cüzdanlarıyla karşılaştırmaları istenir.
• Çocukların nüfus cüzdanlarında vesikalık fotoğraflarının olmadığına, 15 yaşından sonra fotoğrafın eklenebileceğine dikkat çekilir.
• “Nüfus cüzdanında şu an bir fotoğrafın olsaydı bunun nasıl olmasını isterdin?” sorusu yöneltilerek masalara geçilir.
• Boya kalemleri dağıtılır. Çocukların nüfus cüzdanlarının fotokopilerinde bulunan fotoğraf bölümüne kendi resimlerini çizebilecekleri söylenir. Çocukların kendi fotoğraflarını çizmelerine fırsat verilir.
• Çalışmalar sınıfta sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Bugün farklı ne öğrendin? İlgini çeken bir şey oldu mu? Nedir?
• Nüfus cüzdanında hangi bilgiler yer alır?
• Nüfus cüzdanı neden önemlidir?
• Hakan ve babası arabayla giderken yolda trafik polisi onları durdurdu. Arabaya yaklaşıp kim olduklarını sordu. Bu durumda • Hakan’ın babasının ne yapması gerekir?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden, çocukları ile birlikte kimliklerini incelemeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; yapılan etkinliğe katılmasını sağlamak amacıyla etkinli sırasında sembol pekiştireçler kullanılarak çocuğun ilgisinin etkinlik üzerinde kalması sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Çocukların resimlerini çizecekleri fotoğraf alanını genişletmek için nüfus cüzdanı fotokopileri büyütülerek çekilebilir.

Ekler
kimlik.jpg