Etkinlik Sessiz İnsanlar Evi Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sessiz İnsanlar Evi (Kütüphane Haftası, Kitap, Sevgi, Saygı)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe , Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.)
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. )
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Kuralların gerekli olduğunu söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. )
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Nezaket kurallarına uyar.)
MATERYALLER : Kütüphane görselleri, kitaplar
SÖZCÜKLER : Kütüphane, raf,kütüphane görevlisi, teslim etmek
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kütüphanelere ait görseller incelenir. “Daha önce böyle bir yere gittiniz mi? Araştırma yapıp sakin bir ortamda kitap okumamızı sağlayan bu yere ne denir?” soruları sorularak kütüphane cevabına ulaşılır.
• Eskiden kütüphanelerde yalnızca kitapların yer aldığı ancak günümüzde internetten araştırma yapılmasını sağlamak amacıyla kütüphanelerde bilgisayarların da bulunduğu görseller üzerinden anlatılır.
• Kütüphanelerde kitapların türlerine göre (masal, hikâye, macera, araştırma-inceleme, bilim, gezi vb.) farklı raflarda bulunduğu, bu sayede çok fazla seçeneğin arasından aranılan kitaplara kolaylıkla ulaşılabildiği söylenir.
• Kitap merkezindeki kitaplar türlerine göre ayrılır ve sınıfın farklı bölümlerine yerleştirilerek kütüphane ortamı oluşturulur.
• “Şimdi sınıfımızı bir kütüphane gibi düşünelim, sizce uymamız gereken kurallar nelerdir?” sorusuyla çocukların tahminleri alınır.
• Ardından kitap okuyan ve araştırma yapan kişilere karşı saygılı olunması, gürültü yapmamaya özen gösterilmesi ve kitapların okunduktan sonra alındığı bölüme bırakılması gerektiği söylenir.
• Ayrıca kütüphanedeki kitapların evlere de götürülebileceği ancak kütüphane görevlisinin bizlere belirttiği süre dolduğunda kitapların kütüphaneye teslim edilmesi gerektiği bilgisi aktarılır.
• Öğretmen kütüphane görevlisi rolünü üstlenir ve kütüphane kuralları dikkate alınarak okuma çalışmaları yapılır.
• Sınıfta yapılan çalışmanın ardından kütüphaneye (okul kütüphanesi ya da çevrede bulunan bir kütüphane) gezi düzenlenir ve gezi süresince kütüphane kurallarına uyulmasına dikkat edilir.
• Alan gezisinden sonra çocuklardan, kütüphane ziyaretlerinde neler gördüklerini, nasıl hissettiklerini anlatan bir resim çizmeleri istenebilir.

DEĞERLENDİRME

• Daha önce hiç kütüphaneye gittin mi? Neler gördün?
• Kütüphanede uyulması gereken kurallar nelerdir?
• Kütüphanede okuduğumuz bir kitabı aldığımız rafa tekrar yerleştirmezsek ne olur?
• Kütüphaneden aldığımız kitapları neden belirtilen süre içerisinde teslim etmeliyiz?
• Kütüphane görevlisi olmak ister miydin? Neden?
• Gezi sırasında kütüphanede neler ilgini çekti?
Bunların haricinde:
• Kütüphane gezisi sırasında çocukların fotoğrafları çekilebilir ve sınıfa dönüldüğünde fotoğraflar incelenerek gezi hakkında sohbet edilebilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla kütüphaneye giderek seçtikleri kitapları almaları ve süresi dolduğunda kitapları kütüphaneye teslim etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; gezi öncesinde uyulması gereken kurallar tekrar edilirken basit ve net yönergeler kullanılmalı ve verilen yönergeyi çocuğun tekrar etmesi istenmelidir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sevgi : Kitapların hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu ve okumanın insanların bilgi dağarcığını geliştirdiği vurgulanarak çocuklara kitap sevgisi kazandırılmaya çalışılır.
Saygı : Gezi sırasında kütüphanede bulunan kişilerin rahatsız edilmemesi gerektiği vurgulanarak saygı kavramına yer verilir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Kütüphane Haftası
ÖNERİLER

• Oluşturulan kütüphane ortamını zenginleştirmek için sınıfa farklı türlerde çocuk kitapları getirilebilir.