Etkinlik Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var (Öğrenme Merkezleri, İş Birliği, Meslekler, Düzenli-Dağınık)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. )
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Okumayı taklit eder. )
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevresini farklı biçimlerde düzenler. )
S D G : K : Kazanım 13: Estetik değerleri korur. (Çevredeki güzelliklere değer verir. )
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Gerektiğinde liderliği üstlenir.)
MATERYALLER : Büyük boy kâğıt, kalem, öğrenme merkezlerinin görselleri
SÖZCÜKLER : İç mimar, değişiklik, plan, iş birliği, yazı, okumak
KAVRAMLAR : Düzenli - Dağınık
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğrenme merkezlerinin resimlerinin olduğu büyük boy bir kâğıda “Sınıfımızdaki hangi merkezle ilgili bir düzenleme yapmak istersiniz?” sorusu yazılır.
• Çocukların dikkati yazıya çekildikten sonra her çocuğun yazılan cümleyi okuma taklidi yaparak tahmin etmesi sağlanır.
Soru çocuklara okunur. Çocuklar cevaplarına göre gruplarına ayrılır (Dramatik oyun merkezi, sanat merkezi vb.).
• Çocukların yapacağı düzenlemede, birlikte çalışan iç mimarlar olacakları söylenerek yapacakları işe dikkatleri çekilir.
• İç mimarların iş birliği içerisinde çalıştığı vurgulanarak meslek hakkında çeşitli görsellerden de faydalanılarak çocuklarla sohbet edilir.
• Gruplar ilgili merkezlere geçer ve merkezlerindeki malzemeleri inceler.
• Hep birlikte merkezlerinde ne gibi değişiklikler yapılacağına karar vermeleri istenir (Malzemelerin yerleşimi, düzeni vb).
• Kararlar verildikten sonra bütün çocuklarla toplantı yapılır. Her grup yapmak istediği değişiklik ya da çalışmayı anlatır.
• Grupların bu kararlara nasıl ulaştıklarını anlatmaları istenir.
• “Bir elin nesi var iki elin sesi var”, sözü çocuklarla paylaşılır. İş birliği değerinin önemi vurgulanacak şekilde çocuklara çeşitli örnekler verilir.
• Değişikliklerin yapılabilirliği üzerine konuşulur.
• Grupların ihtiyacı olan malzemeleri temin etmesi sağlanır.
• Düzenlemeler sona erdiğinde grupların tüm merkezleri dolaşarak değişiklikleri değerlendirmesi istenir.

• Çocuklar istedikleri merkezlerde zaman geçirir. Süre sona erdiğinde düzenlilik dağınıklık hakkında sohbet edilerek sınıf toplanır.

DEĞERLENDİRME

• Günlük hayatta yazıyı nerelerde görüyorsunuz?
• Kâğıtta yazan yazının ne olduğuna yönelik tahminin ne olmuştu?
• Grup arkadaşların kimlerdi?
• Grupta planlama yaparken fikrini paylaştın mı?
• Grup karar alırken iş birliği yaptı mı?
• Sınıfta neleri değiştirdiniz?
• Sınıf düzenlemesinde senin görevin neydi?
• Dağınık bir ortamda yaşamak kimleri rahatsız eder? Neden?
• Evinizde yapılan düzenlemelere katkı sağlıyor musunuz? Nasıl?
• Arkadaşlarınla düzenleme yapmak yerine tek başına çalışmış olsaydın nelerde zorlanabilirdin?
• Arkadaşlarınla düzenleme yaparken nasıl karar aldınız?

Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan düzenli-dağınık ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir

AİLE KATILIMI

• Ailelerden evde yaptıkları düzenlemelerde çocuklarının fikirlerini almaları ve çocuklarına sorumluluk vermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan çocuk varsa; grupların oluşturulması ve karar verme aşamalarında rehberlik yapılarak çocuğun gruba dahil olması sağlanmalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği : Gruplar merkez düzenlemesi yaparken tek başına bazı işleri halletmenin zor olabileceği ve çok zaman alabileceği, bu durumda işleri başarabilmek için başkalarıyla iş birliğine ihtiyaç duyabildiğimiz vurgulanmalıdır. Birçok işin el birliği ile yapılmasının önemli olduğu vurgulanırken “Bir elin nesi var iki elin sesi var” atasözünün yanında çocukların sınıf içerisindeki yaşantılarından da örnekler verilebilir.
ÖNERİLER

• Sınıfa bir iç mimar davet edilerek meslek tanıtımı yapılabilir.
• Merkezlere ait bazı yeni materyallerin bu etkinlikle merkezlere eklenmesi sağlanabilir (Bebekler, birkaç kitap, mıknatıs, oyuncak mutfak eşyası vb.).