Etkinlik Paf ile Puf Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Paf ile Puf (Dünya Tiyatrolar Günü)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Dramatik oyun merkezinde bulunan kostümler
SÖZCÜKLER : Sahne, kostüm, dekor, sanat, gülen- ağlayan maske, gişe, rol, seyirci, konservatuvar, tiyatro, taklit
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sözsüz hareketli müzik eşliğinde bir süre serbest dans edilir. Müzik aralıklarla kapatılarak çocuklara “Ayşe dedi ki terzi olalım” denir. Çocuklardan söylenenin taklidini yapmaları, taklit yaparken onlar gibi konuşmaları veya onların seslerini çıkartarak canlandırma yapmaları istenir.
• Sınıftaki çocukların isimlerini kullanarak (Oğuz, dedi ki kedi olalım, Emel dedi ki palyaço olalım, yılan olalım, futbolcu olalım, aşçı olalım vb.) oyun devam ettirilir.
• Yönergeler arasında birkaç dakika serbest dans edilmesine fırsat verilir.
• Çocuklar rahat bir şekilde oturur. “Oyunumuzda kimleri canlandırdık? Onları nasıl canlandırdık? Başka kimler rol yapar?” sorularından yola çıkarak tiyatronun bir sahne sanatı olduğu, insanları eğittiği, eğitirken düşündürdüğü, güldürdüğü ve hüzünlendirdiği söylenir.
• Bütün dünya ülkelerinde tiyatronun gülen ve ağlayan iki maske ile temsil edildiği söylenir.
• 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ücretsiz gösteriler düzenlenerek tiyatroyu halka sevdirmeye çalışıldığıyla ilgili sohbet edilir.
• Tiyatro şiiri birkaç kez okunur. Çocukların da katılımıyla tekrar edilir.
Tiyatro
Tiyatro bir oyundur.
Eğlendirir, güldürür
Bazen de düşündürür.
Açılıp kapanan perdesiyle,
Sahnede oyuncusu,
Dekoru kostümüyle.
Tiyatro bir oyundur.
İnsanları eğiten bir okuldur.
                               E. Yıldızhan


• Ardından “Paf ile Puf ” adlı hikâye okunur.
• Hikâye sonunda çocuklara “Biz de bu hikâyeyi sınıfımızda canlandıralım mı?” diye sorularak çocukların da fikirleri alınır.
• Çocukların da yardımıyla sınıfın uygun bir yerine sahne ve seyirci oturma yerleri hazırlanır.
• İstekli çocuklar arasında rol dağılımı yapılır.
• Dramatik oyun merkezinden hangi kostümleri kullanacaklarına karar vermeleri için çocuklara yeterli zaman tanınır.
• Çocuklar hazır olduklarında yerlerini alır ve hikaye canlandırılır

DEĞERLENDİRME

• Daha önce tiyatroya gittiniz mi? Oyunun ismi neydi? Kiminle, ne zaman gittiniz?
• Tiyatroda nasıl davranmalıyız?
• Tiyatro ile sinema arasındaki fark neydi?
• Kostüm ve dekor nerelerde kullanılmıştı? Ne anlama geliyordu?
• Tiyatroda oyun oynayan rol yapan kişilerin mesleğine ne ad veriliyor?
• Tiyatro oyununda hangi rolü aldınız? Başka hangi rolde oynamak isterdiniz? Neden?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte bir tiyatro izlemeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; rol dağılımında ve karar verme aşamalarında rehberlik edilerek çocuğun gruba dâhil olması sağlanmalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
İş Birliği : Tiyatro oyunu için sınıf içi düzenlemede iş birliği içinde birlikte hareket etmeleri ve aldıkları rollerdeki sorumlulukları yerine getirmeleri bu değerlere hizmet etmektedir. Bu doğrultuda bu değerlere dikkat çekmek için çeşitli olumlu pekiştirmeler yapılabilir.
Sorumluluk : Tiyatro oyunu için sınıf içi düzenlemede iş birliği içinde birlikte hareket etmeleri ve aldıkları rollerdeki sorumlulukları yerine getirmeleri bu değerlere hizmet etmektedir. Bu doğrultuda bu değerlere dikkat çekmek için çeşitli olumlu pekiştirmeler yapılabilir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Dünya Tiyatrolar Günü
ÖNERİLER

• Çocuklar oyunu sergilerken video çekilip sonra izletilebilir.
• Okulun sahnesi var ise çocukların sahnede oynamalarına fırsat verilebilir.
• Okula çocuk tiyatro grubu davet edilerek oyunlarını sergilemeleri ve oyun sonunda çocuklarla tiyatro ve yaptıkları işle ilgili sohbet etmeleri istenebilir.