Etkinlik Şimdi Evin Hangi Bölümündeyiz? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Şimdi Evin Hangi Bölümündeyiz? (Evin Bölümleri, Paylaşma, Yardımlaşma)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama , Hareket , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 15: Kendine güvenir. (Gerektiğinde liderliği üstlenir.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Galop yaparak belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Sekerek belirli mesafede ilerler.)
MATERYALLER : Evin bölümlerini gösteren resim kartları(mutfak, banyo, yatak odası, salon, balkon, kiler, koridor, depo, bahçe vb.)
SÖZCÜKLER : Bölüm, kiler, depo
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklarla eller belde boyun sağa sola hareket ettirme, omuzları dairesel hareket ettirme, kolları yana açarak hızlı ve yavaş çevirme, belden sağa-sola, öne-arkaya esneme, tek ayak- çift ayak üzerinde öne, geriye, olduğu yerde zıplayarak yürüme, galop yaparak belirli mesafede ilerleme hareketleri ile ısınma çalışmaları yapılır.
• ”Evimize Köyümüze” aldı oyunun kuralları anlatılır (Sınıfın belli köşeleri ev ve köy olarak belirlenir. Evimize denildiğinde ev olarak belirlenen yere köyümüze denildiğinde de köy olarak belirlenen yere koşulur. Şaşıran oyundan çıkar.). Oyuna başlanır. Oyunun ikinci tekrarında, çocuklara oyunu kim yönetmek ister, diye sorulup bir çocuk lider yapılır. İstekli olan bütün çocuklara liderlik fırsatı verilmeye çalışılır.
• Çocukların rahat bir şekilde oturmaları sağlanır. Evin bölümlerini gösteren resim kartları sıra ile gösterilerek odadaki eşyaların neler olduğu, ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı gibi sorular sorularak tüm çocuklara konuşma fırsat tanınır.
• Çocuklar gruplara ayrılırlar, her gruba kartlardan birisi verilir, sıra ile her grup karttaki evin bölümünde neler yaptıklarını pandomimle canlandırırlar. Diğer çocuklar da evin hangi bölümünde olduklarını tahmin ederler.
• Daha sonra çocuklardan yönergelere uygun canlandırma yapmaları istenir. Yönerge araları çocukların canlandırma yapmalarına fırsat verecek sürede olmalıdır.
“Günaydın! Şimdi banyoya gidelim. Dişlerimizi fırçalayalım, ellimizi yüzümüzü yıkayalım. Banyodan çıktık, mutfağa geçip kendimize güzel meyve salatası yapalım, elmayı, muzu, portakalı, armudu soyup küçük küçük doğrayalım, tabaklara koyalım üzerine de pudra şekeri serpelim. Mutfakta pudra şekeri kalmamış, kilere gidip bir bakalım, belki kilerde vardır. Oturma odasına geçelim. Aaaa…Burada oyuncaklarımız kalmış onları toplayıp kendi odamıza götürelim. Artık hiç oynamadığımız oyuncaklarımızı ayıralım ve bir koli ile ihtiyaç sahiplerine vermek üzere depoya kaldıralım”
• Evin bölümlerinde (mutfak, banyo, yatak odası, salon, balkon, kiler, depo, koridor) yapılabilecekler sırayla anlatılıp çocukların canlandırmaları sağlanır. En son yataklara girilip iyi geceler dileği ile uyuma hareketi yapılarak bir süre dinlenilir. Uykusunu alan yavaşça gözlerini açabilir yönergesi ile etkinliğe son verilir.

DEĞERLENDİRME

• Hangi oyunları oynadık? Önce ve sonra oynadığımız oyunlar hangileriydi?
• Resim kartlarında evimizin hangi bölümleri vardı?
• En çok hangi bölümde olmaktan hoşlandın? Neden?
• Arkadaşlarına liderlik etmek hoşuna gitti mi? Neden?
• Sizin evinizde hangi bölümler var? Sizin odanız var mı? Evde oyuncaklarınızı nerede oynuyorsunuz?
Bunların haricinde:
• Çocuklara boya ve resim kâğıdı verilerek hayallerindeki evleri çizmeleri istenebilir.
• Çocuklar gruplara ayrılıp büyük boy kraft kâğıdı duvara yapıştırılır veya yere konularak çocuklardan evin bölümlerini tasarlayıp kâğıdın boyutunda büyük bir ev çizmeleri istenebilir (Başka bir gün de bölümlerin içine evimizde kullanılan eşyaları çizme çalışması yapmak için kaldırılabilir).

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evlerinde hangi bölümler olduğun ile ilgili sohbet etmeleri istenebilir.
• İhtiyacı olan çocuklara vermek için çocuğuyla birlikte oynamadığı veya paylaşabileceği oyuncaklarını ayırmaları önerilebilir

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; çocuğa fiziksel yardım sunulabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Yardımlaşma : Paylaşma değeri yaşamımızın içinde her an kendini gösterir. Etkinlikler esnasında oynamadığı oyuncakları başka çocuklara vermek için ayırma, yardımlaşma ve paylaşma değerine hizmet etmektedir. Bu doğrultuda bu değerlere dikkat çekmek için çeşitli pekiştirmeler yapılabilir.
Paylaşma : Paylaşma değeri yaşamımızın içinde her an kendini gösterir. Etkinlikler esnasında oynamadığı oyuncakları başka çocuklara vermek için ayırma, yardımlaşma ve paylaşma değerine hizmet etmektedir. Bu doğrultuda bu değerlere dikkat çekmek için çeşitli pekiştirmeler yapılabilir.
ÖNERİLER

• Çocuklarla birlikte fen etkinliği olarak meyve salatası yapılabilir.
• Isınma hareketleri müzik eşliğinde yapılabilir. İstekli çocuklara liderlik yapmaları için fırsat verilebilir.
• Canlandırma aşamasında çocukların yönlendirmeleri doğrultusunda akış değiştirilebilir.
• Oyundan çıkan çocuklar oyunun farklı yerlerine dahil edilebilir.