Etkinlik Kendi Kitabım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Kendi Kitabım (Kütüphane Haftası, Dünya Kitap Günü, Yazar, Kitap)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Olayları oluş zamanına göre sıralar. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sürdürür. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sonlandırır.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir. (Okumayı taklit eder. )
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER : Kitap, A5 boyutunda kesilen renkli kağıtlar, boya kalemleri, zımba
SÖZCÜKLER : Yazar, tasarlamak, kapak, serüven
KAVRAMLAR : Sıra sayısı (birinci-ikinci…)
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kitap merkezinde bulunan kitaplar incelenir. Resimlerine ve yazılarına dikkat çekilir.

“Kitap yazan kişiye ne denir?” sorusu yöneltilir ve yazar cevabına ulaşılır.

• Çocukların seçtiği bir kitap okunarak yazarın anlatmak istedikleri hakkında sohbet edilir.

• Yazarların önemli kişiler oldukları, düşüncelerini kitapları aracılığı ile bizlere ulaştırdıkları belirtilir.

• “Şimdi biz de kendi kitabımızı hazırlayalım.” denerek masalara geçilir.

• A5 boyutunda kesilen renkli kâğıtlar ve boya kalemleri dağıtılır. Çocuklardan kâğıtlara istedikleri resimleri yapmaları istenir. Bu resimlerin kitaplarının sayfalarını oluşturacağı söylenir.

• Çizimlerin tamamlanmasının ardından kâğıtlar çocukların yönlendirmesiyle numaralandırılır ve ilk sayfasına boş bir kâğıt eklenerek zımbalanır.

• Kitaplar oluşturulur. Boş bırakılan ilk sayfanın kitabın kapağı olduğu çocuklara söylenir. Kitapları için bir kapak tasarlamaları istenir.

• Kitaplarına vermek istedikleri isim sorulur ve kapak bölümüne yazılır.

• Ardından çember şeklinde oturulur ve her çocuk hazırlamış olduğu kitabı, kitabında yer verdiği kahramanları ve serüvenini okuma taklidi yaparak anlatır.

• Hazırlanan kitapların bizler için çok değerli olduğu söylenerek sonraki günlerde de incelenmesi için kitap merkezine yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

• Daha önce bir yazarla tanıştın mı? Nerede?

• En sevdiğin kitap hangisi? Neden?

• Hazırladığın kitabının konusuna nasıl karar verdin? Neden bu konuda bir kitap hazırlamak istedin?

• Kendi kitabını hazırlamak nasıl bir duyguydu?

Bunların haricinde:

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan, sıra sayısı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden evlerindeki kitapları incelemeleri ve yazarları hakkında sohbet etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu riski olan bir çocuk varsa; grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmeli ancak grup önünde hikâyesini anlatması için zorlanmamalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sevgi : Kitapların hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu ve okumanın insanların bilgi dağarcığını geliştirdiği vurgulanarak çocuklara kitap sevgisi kazandırılmaya çalışılmalıdır.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Kütüphane Haftası
ÖNERİLER

• Hazırlanan sayfalar delgeçle delinebilir ve deliklerden ip, kurdele vb. geçirilerek kitaplar oluşturulabilir.

• Sınıfa bir yazar davet edilebilir.

• Çocuklar kitap merkezinden seçtikleri bir kitabı anlatabilir.

Ekler
Kendi Kitabım-1.JPG