Etkinlik Yapraklarla Oynuyoruz Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yapraklarla Oynuyoruz (Sonbahar, Ritmik Sayma)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. (Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşma sırasında göz teması kurar. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sürdürür. )
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.)
S D G : K : Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER : Yapraklar, kutu
SÖZCÜKLER : Sonbahar, yaprak, sepet, örüntü
KAVRAMLAR : Sıcak-Soğuk-Ilık
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen çocukları bahçede karşılar.
• Çocuklardan bahçede yere düşen yaprakları toplamaları istenir.
• Toplanan yapraklar (renklerine veya kenar yapılarına göre) iki gruba ayrılmak üzere incelenir.
• Daha sonra çocuklar iki gruba ayrılır.
• Bir gruptaki çocukların koluna sarı diğer gruptaki çocukların koluna turuncu ip bağlanır.
• Çocukların topladıkları yapraklar sınıfın çeşitli yerlerine serpilir.
• Müzik açılır ve müzik boyunca yerlerden yaprakların toplanarak her grubun kendi sepetine atmaları sağlanır.
• Oyun bitiminde sepetlerdeki yapraklar sayılır.
• Çocuklar masalara geçer ve önlerinde gruplara ayrılmış sepetlerdeki yapraklar konur.
• Örüntünün nasıl yapılacağı çocuklara anlatılır.
• Daha sonra çocuklar yapraklarla örüntü çalışması yaparlar.
• Çocuklara değişik boyutlarda yapraklar ve yapıştırıcı verilerek her çocuğun kendi ağacını oluşturması istenir.
• Oluşturdukları ağaçlarına bir isim verebilecekleri söylenerek çocuklar tarafından belirlenen isimler öğretmen tarafından ağaçlarını yaptıkları kâğıda yazılır.

DEĞERLENDİRME

• Yapraklarla neler yaptık?
• Yaprakları nasıl sıraladık?
• En çok hangi ağacın yaprağı hoşuna gitti?
• Yapraklarla örüntü oluştururken nelere dikkat etmeliyiz?
• Sınıfımızda başka nelerden örüntü oluşturabiliriz?

AİLE KATILIMI

• Sonbahar yaprakları örüntü çalışma sayfası evlere gönderilerek örüntünün evde pekişmesi sağlanır.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yaprakların dokunsal özelliklerine göre örüntü oluşturması için desteklenebilir.