Etkinlik Bu Yaptığından Hoşlanmadım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Bu Yaptığından Hoşlanmadım (Empati, Öz Güven, Öz Denetim, Problem Çözme, Sınıf Kuralları)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri açıklar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.)
D G : K : Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. )
S D G : K : Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.)
S D G : K : Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.)
MATERYALLER : Kukla, “Arkadaşın seni rahatsız ettiğinde yapman gereken 5 şey” adlı görseller
SÖZCÜKLER : Nefes, uzaklaşma, yardım isteme, nazikçe söyleme
KAVRAMLAR : Üzgün , Kızgın
ÖĞRENME SÜRECİ

• “Kukla zamanı, kukla zamanı. Kukla neler söylüyor bize, sessizce otur ve dinle” denilerek çocukların yarım daire şeklinde oturmaları istenir. Kukla eşliğinde çocuklarla sohbet edilir.
• ‘Dordor’ adındaki kukla kendisini tanıtır. Çok üzgün ve kızgın olduğunu, ne yapacağını bilemediğini, oyun oynarken bir arkadaşının ona vurduğunu ve oyuncağını zorla elinden aldığını anlatır.
• Ardından çocuklara sorular sorulur. “Sizce, neden arkadaşı ona vurmuş olabilir? Arkadaşı vurunca Dordor ne hissetmiş olabilir acaba?” vb. sorular yöneltilir. Çocukların rahatsız edildiklerinde nasıl hissettikleri ve bu durumla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda düşünmelerine fırsat verilir.
• Çocukların birbirleriyle yaşadıkları problem durumlarıyla başa çıkabilmek için öğretmen tarafından getirilen “Arkadaşın seni rahatsız ettiğinde yapman gereken 5 şey” adlı görsel incelenir.
• Her bir görselin neyi ifade ediyor olabileceği sorulur. Ardından görseller açıklanır.
1. görselde derin nefes al
2. görselde arkadaşına durmasını söyle
3.görselde ne hissettiğini nazikçe söyle ‘…yapman beni üzer / kızdırır’
4. görselde uzaklaş
5. görselde öğretmeninden yardım iste.

• Yapılması gerekenler hakkında sorular sorulur. Çocukların arkadaşları ile yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmek için kendilerine güvenmelerinin önemi vurgulanır.
• Çocuklar beş gruba ayrılır. Gruplara görseldeki basamakları gösteren resimler verilir.
• Gruplarla resimler üzerinden gidilerek ne zaman nasıl davranılacağı hakkında, çocuklarında fikirleri alınarak, sohbet edilir. Konuşan grubu diğer grupların saygıyla dinlemesine dikkat edilir.
1. Arkadaşım beni rahatsız ettiğinde önce derin bir nefes alıyorum ve sakinleşiyorum.
2. Bana zarar veren arkadaşıma durmasını söylüyorum.
3. Arkadaşım beni rahatsız ettiğinde ne hissettiğimi (üzgün/kızgın) söylüyorum.
4. Arkadaşım bana zarar vermeyi sürdürürse ortamdan uzaklaşıyorum.
5. Öğretmenimden yardım istiyorum.
• “Çocuklar şimdi bu basamakları doğru şekilde sıralayalım. Arkadaşımız bizi rahatsız ettiğinde ilk önce ne yapıyorduk?” denilerek grupların görselleri doğru şekilde sıralamasına rehberlik edilir.
• Sıralanan görseller fon kartonuna yapıştırılır ve sınıfta herkesin görebileceği bir yere asılır.

DEĞERLENDİRME

• Rahatsız etmek ne demek?
• Nasıl davrandığımızda arkadaşımızı rahatsız etmiş oluruz?
• Arkadaşın sana istemediğin şekilde davrandığında yapman gereken şeyler nelerdir?
• Arkadaşın sana zarar verirse nasıl hissedersin?
• Oyun oynarken arkadaşının hangi davranışları hoşuna gitmez? Neden?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden “Çocuğunuz, istediği bir şey yapılmadığında size nasıl davranır?” sorusunu cevaplamaları ve cevapları sınıfa göndermeleri istenir. Gelen cevaplar doğrultusunda ailelere “sınır koyma ve ev kuralları” ile ilgili bilgilendirici bir bülten gönderilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; etkinlikler sırasında uzun ve karmaşık cümleler yerine basit yönergeler kullanılmalıdır.

ÖNERİLER

• Çocuklara örnek bir problem durumu anlatılıp sınıfa asılan görsel ipuçlarını kullanarak problemle başa çıkmaları istenebilir.
• Öğretmen problem yaşayan ve yardım isteyen çocuklarla iletişim kurarken çocukların durumla ilgili yaşadığı duyguyu mutlaka tanımlamalıdır. Çocukların birbirlerinin duygularından haberdar olmalarını sağlamalıdır

Ekler
2.Bu yaptığından hoşlanmadım.jpg