Etkinlik Duygularım Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Duygularım (Mutlu, Üzgün, Kızgın, Şaşkın)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken isim kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken fiil kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken sıfatı kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken bağlaç kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken zarf kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken zamir kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken edat kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken isim durumlarını kullanır.)
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri keser.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Malzemeleri yapıştırır.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER : Duygu kartları, artık materyaller, enstrümantal müzik, çalışma sayfası
SÖZCÜKLER : Duygu
KAVRAMLAR : Mutlu , Üzgün , Kızgın , Korkmuş , Şaşkın
ÖĞRENME SÜRECİ

• Mutlu, kızgın, üzgün, korkmuş ve şaşkın ifadelerinin çizili olduğu görseller çocuklara gösterilir. Çocukların bu duyguların adlarını söylemeleri istenir. Çocuklara hangi durumlarda hangi duyguların yaşandığı ile ilgili sorular sorulur. Örneğin;
- Ailem istediğim oyuncağı aldığında …….
- Arkadaşım benimle oyuncağını paylaşmadığında ……
- Öğretmenin sınıfa emekleyerek girdiğinde …….
- Arkadaşım bana vurduğunda ……
- En yakın arkadaşım o gün okula gelmediğinde ……
- Kedilerin uçtuğunu gördüğümde ……
- Ailemle dışarı çıktığımda onları kaybeder ve çevremde göremezsem ……
• Sonrasında sözsüz müzik eşliğinde “duyguların dansı” adlı oyun oynanır. Duygu kartları değişik şekillerde yerlere konulur. Hangilerinin ters hangilerinin düz konulduğu sorulur. Tüm kartların ters olması gerektiği hatırlatılır. Müzik açılarak çocukların sınıf içinde birbirlerine dokunmadan serbest dolaşmaları, müzik durduğunda her bir çocuğun bir duygu kartı üzerinde durması sonra kartı düz çevirip duyguya göre yüzlerine o ifadeyi vermeleri ve söylenen cümleyi tamamlamaları istenir (……için mutluyum, ….. için üzgünüm, ……. için kızgınım,.…… için şaşkınım, ….... için korkuyorum). Ancak, bu oyunu oynarken birbirlerine saygı duymaları ve birbirlerini sabırla dinlemeleri özellikle hatırlatılır. Müzik durduğunda çocukların birbirlerine bakarak arkadaşlarının yüzlerine hangi duygu ifadesini verdiklerini tahmin etmeleri sağlanır.

• Çocukların masalara geçmeleri, artık materyalleri kullanarak istedikleri duygunun ifadesini anlatan çalışmalar yapmaları ve bu yüz ifadelerine isimler vermeleri istenir. Sonrasında da çocuklara yaptıkları yüz ifadeleri ile ilgili soru sorulur.
• Duyguların yüzdeki ifadesi ile ilgili çalışma sayfası yapılır

DEĞERLENDİRME

• Bugün hangi duyguları öğrendik?
• Sanat çalışmasında hangi duyguyu yaptın?
• Duyguların dansı oyununu oynarken ne hissettin?
• Yüzüne hangi duygu ifadesini verirken zorlandın? Neden?
• Hayatında seni en ne mutlu eder?
• Şimdiye kadar seni en çok ne şaşırtır?
• Daha önce seni en çok ne üzer?
• Hayatında seni en çok ne kızdırır?
• Hayatında seni en çok ne korkutur?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan duygular ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir

AİLE KATILIMI

• Ailelere notlar gönderilir ve ailelerin çocukları ile birlikte aile albümlerini incelemeleri, fotoğraflardaki duygu durumları ve nedenleri hakkında sohbet etmeleri istenir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa ifade edici dilde problemi olan bir çocuk varsa, sorulan soruya yanıt verebilmesi için yeteri kadar süre tanınır. Çocuk sözcükleri tam olarak çıkaramıyorsa, çocuğun söylemeye çalıştığı sözcük model olunarak doğru şekilde tekrarlanır. Çocuğun sözcüğü tekrar ifade edebilmesi için rehberlik edilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Saygı : Duygularını ifade ederken çocukların bazıları daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir bu esnada diğer çocukların onlara zaman tanımaları ve birbirleri ile konuşmadan bekleyebilmeleri saygı ve sabır değerlerinin kazanılmasına yardımcı olur.
Sabır : Duygularını ifade ederken çocukların bazıları daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir bu esnada diğer çocukların onlara zaman tanımaları ve birbirleri ile konuşmadan bekleyebilmeleri saygı ve sabır değerlerinin kazanılmasına yardımcı olur.
ÖNERİLER

• Duygu kartlarından kuklalar yapılıp çocukların konuşmalarına rehberlik edilebilir.
• Duygularını ifade edemeyen çocuklara düşünmeleri için zaman verilebilir, bu konuda ısrarcı davranılmamalıdır.
• Dışarıdan toplanan dal parçaları ve yapraklar ile de yüz ifadeleri oluşturulabilir.