Etkinlik Ebe Tura 1,2,3 Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Ebe Tura 1,2,3 (Geleneksel Çocuk Oyunları, Kültürel Özellikler)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
D G : K : Kazanım 9: Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.)
S D G : K : Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. )
MATERYALLER :
SÖZCÜKLER : Geleneksel, ebe, sayışma
KAVRAMLAR : Ön-Arka
ÖĞRENME SÜRECİ


• Çocuklara “Ebe Tura 1,2,3” isimli oyunu oynayacakları söylenir.
• “Ebe Tura 1,2,3” oyununun, dünyanın birçok ülkesinde farklı şekillerde oynandığı belirtilir. Ülkemizde de oynanan geleneksel çocuk oyunlarından birisi olduğu vurgulanır.
• Oynadıkları oyunların isimleri ve bu oyunlarda ebeyi nasıl seçtikleri hakkında sohbet edilir.
Oyunlarda ebe seçilirken birçok farklı sayışmanın yapıldığı belirtilir.
• “Çık çıkalım çayıra
Yem verelim ördeğe
Ördek yemini yemeden
Ciyak miyak demeden
Hakkudu hukkudu
Çıktım çıkardım
Ki-mi çı-kar-dım.”
• Oyunun kuralları anlatılır ve oyuna geçilir.
-Ebe olan çocuk duvara döner diğer çocuklar 3-4 metre uzağında bir hizada beklerler.
-Ebe arkadaşlarına arkası dönük olarak; “Ebe Tura 1-2-3” der.
-Diğer çocuklar bu sırada ileriye doğru adım atarak ebeye yaklaşmaya çalışırlar.
-Söz bittiğinde çocuklar heykel gibi donarlar. Ebe arkadaşlarına önünü döndüğünde kımıldarken gördüğü çocuk oyundan çıkar ve seyirci olur.
- Ebe tekrar arkasını dönerek “Ebe Tura 1,2,3”der ve arkadaşlarına döner.
-Çocuklar her defasında biraz daha ebeye yaklaşır. Ebenin sırtına çocuklardan biri dokunduğunda çocuklar kaçışır ve ebenin yakaladığı kişi ebe olur.

DEĞERLENDİRME

• Oyuna başlarken ebeyi nasıl seçtik?
• Bildiğini başka sayışma tekerlemeleri var mı? Söyler misiniz?
• Bu oyunu daha önce oynadınız mı?
• Oyunu tekrar oynamak ister misiniz? Neden?
• Sen olsan bu oyunu nasıl başlatırdın?
• Sen olsan bu oyuna hangi kuralları eklerdin?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukluklarında oynadıkları oyunlardan birisini çocuklarına tanıtmaları ve birlikte oynamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan çocuk varsa; fiziksel destek sağlanarak oyuna katılımı sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Hava koşullarına göre oyun bahçede de oynanabilir.