Etkinlik İçeri – Dışarı Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: İçeri – Dışarı (Oyun, İç – Dış, İçeri – Dışarı)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Engelin üzerinden atlar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.)
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. )
Ö B : K : Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Tehlikeli olan durumları söyler.)
Ö B : K : Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.)
MATERYALLER : Minder
SÖZCÜKLER : Çember
KAVRAMLAR : İç-Dış , İçinde-Dışında , İçeri-Dışarı
ÖĞRENME SÜRECİ

• Minderler kullanılarak sınıfın ortasına içerisine tüm çocukların sığabilecekleri büyüklükte bir çember oluşturulur.
• Çemberin içinin ve dışının neresi olduğu sorularak çocukların cevapları alınır, çemberin içi ve dışı çocuklara gösterilir.
• Çocuklardan oluşturulan çemberin dışarısında çember oluşturmaları istenilerek bir oyun oynayacakları bilgisi verilir.
• İçeri denildiğinde minderlerin üzerinden atlayarak çemberin içerisine girileceği, dışarı denildiğinde ise yine minderlerin üzerinden atlayarak çemberin dışarısına çıkılacağı bilgisi verilir.
• Oyunun hareketli bir oyun olması sebebiyle oyun süresince yaşanabilecek tehlikeli durumlar öğretmen tarafından paylaşılarak çocuklardan bu tehlikeli durumlardan korunmak için yapılması gerekenler hakkında düşünceleri alınır ve oyuna başlanır.
• Yönergeler verilirken başlangıçta ardışık olarak içeri ve dışarı komutları kullanılır. Oyun kavrandıktan sonra çocukları şaşırtmaya yönelik komutlar (içeri, içeri, dışarı, dışarı vb.) verilir.
• Dışarı denildiğinde içeride kalan veya içeri denildiğinde dışarıda kalan çocuklar oyundan çıkar.
• Oyun çocukların ilgisi doğrultusunda devam ettirilir.

DEĞERLENDİRME

• Bu oyunu nasıl oynadık?
• Bu oyunu oynamak sana ne hissettirdi?
• Sınıfımızın içinde neler var?
• Sınıfımızın dışında neler var?
• Daha önce böyle bir oyun oynadın mı? Nerede? Ne zaman? O oyun nasıl oynanıyordu? Kuralları nelerdi?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan içinde-dışında kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

UYARLAMA

Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; yorulduğu durumlarda dinlenmesi için fırsat verilir. Bu sürede komutları vermek ile görevlendirilebilir.

ÖNERİLER

• Oluşturulan çemberin büyüklüğü çocukların birbirlerine çarpmayacakları büyüklükte olmalıdır.
• Yeterli miktarda minder bulunmaması durumunda tebeşir, ip veya renkli bant kullanılarak da çember oluşturulabilir.