Etkinlik Mutlu Eller Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Mutlu Eller (İyilik, Empati, Doğru, Yanlış)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sürdürür. )
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı sonlandırır.)
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini bir yetişkine yazdırır.)
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularını söyler. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. )
S D G : K : Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
S D G : K : Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. )
MATERYALLER : Yazı tahtası, ellerle neler yapıldığını gösteren görseller, pipet, mutlu ve üzgün el kuklası, makas, yapıştırıcı, boya kalemleri, parmak boyası
SÖZCÜKLER : Faydalı, nazik, zararlı, incitmek
KAVRAMLAR : Doğru-Yanlış
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir ritim aleti kullanılarak “Kukla zamanı! Kukla zamanı! Haydi, masalara geçelim, kuklamızı bekleyelim!” sözleriyle çocukların dikkati çekilir.
• Çocuklar hazır olduktan sonra çomak kuklalar (gülen ve üzgün yüz çizili eller) konuşmaya başlar: “Merhaba, çocuklar. Sizinle önce tanışalım sonra da bir oyun oynayalım” denilir.
• Tanışmanın ardından “Sizlerle ‘Ellerim Nerede’ adlı bir oyun oynamak istiyorum. Ne dersiniz?” denilerek çocukların verilen yönergelere uygun hareket yapmaları sağlanır (ellerim burnumda, ellerim başımda, ellerim göbeğimde vb.)
• Oyunun ardından el kuklaları birlikte konuşmaya devam ederler.
“Çocuklar, biliyor musunuz ellerimizle pek çok şey yapıyoruz. Bunlar bazen eğlenceli ve doğru işler bazense yanlış ve üzücü işler. Şimdi yazı tahtasını ikiye ayıracağım. Bir tarafa mutlu el bir tarafa da üzgün el çizeceğim. Size bazı sorular soracağım, verdiğiniz yanıtları da ellerin altına yazacağım”der.
• Üzgün el kuklası konuşmaya devam eder. “İnsanlar elleriyle neler yaparsa yanlış davranmış olurlar? Bazı çocuklar elleriyle başkalarını nasıl incitebilirler?” soruları sorulur ve gelen yanıtlar (vurmak, ittirmek, saç çekmek, arkadaşının bir eşyasını izinsiz almak vb.) üzgün elin altına yazılır. Ardından birbiriyle kavga eden çocukların resmi gösterilir. “Sizce, neden arkadaşına vuruyor olabilir? Sizce, canı acıyan çocuk ne hissediyor olabilir? Vurmak doğru bir davranış mı? Sorunlarımızı vurmak yerine başka nasıl çözebiliriz?” vb. sorular sorulur.

• Alınan cevapların ardından mutlu el kuklası konuşmaya başlar. “Çocuklar sizi bilmem ama ben ellerimizin yaptığı doğru ve nazik işleri duymak için sabırsızlanıyorum. Ellerimizle yaptığımız doğru şeyler neler olabilir? “Ellerimizle başkaları için doğru şeyler yaptığımızda ne hissederiz? Başkaları ne hisseder?” vb. sorular sorulur. Çocuklardan gelen öneriler gerekli eklemeler de yapılarak mutlu elin altına yazılır (selam veriyoruz, resim yapıyoruz, oyun oynuyoruz, yardım ediyoruz, dua ediyoruz, ağaç dikiyoruz, yemek yiyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, vb.)
• “Çocuklar, kendi ellerimizin kuklasını yapmaya ve sonrasında onları konuşturmaya ne dersiniz?” diye sorularak parmak boyasıyla çocukların el izlerini çıkarmalarına rehberlik edilir. Boya kuruduktan sonra el izlerine istenen yüz ifadeleri çizilir ve pipet yapıştırılarak kuklalar tamamlanır.
• Çocukların el kuklalarını sırayla konuşturmalarına fırsat verilir.

DEĞERLENDİRME

• Mutlu elin altına neler yazdık?
• Üzgün elin altına neler yazdık?
• Başkaları ile sorunlarımızı nasıl çözüyoruz?
• Ellerin olmasaydı başkalarına nasıl yardım ederdin?
• Ne yaparsak etrafımızdaki insanları üzeriz?
• Ne yaparask etrafımızdaki insanları mutlu ederiz?
Bunlarınn Haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan doğru-yanlış kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla doğru ve yanlış davranışlar hakkında sohbet etmeleri istenebilir

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu olan bir çocuk varsa; alıcı dilde problemi varsa, çocuğa basit ve kısa cümlelerle soru sorulmalıdır. İfade edici dilde problemi varsa, sorulan soruya yanıt verebilmesi için yeteri kadar süre tanınmalıdır.

ÖNERİLER

• El kuklası oluşturmak için çocukların el izlerini çıkarmaları istenebilir. El kuklasını tamamlarken artık materyaller de kullanılabilir.

Ekler
Mutlu Eller1-1.jpg