Etkinlik Hava Grafiği Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Hava Grafiği (Takvim, Hava Durumu)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Olayları oluş zamanına göre sıralar. )
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. )
B G : K : Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.)
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar. )
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
D G : K : Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. (Çevresindeki yazıları gösterir.)
MATERYALLER : Takvim şablonu, tarih, gün, ay, yıl ve hava durumu etiketleri
SÖZCÜKLER : Grafik
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Her ayın ilk okul günü, günlük olarak uygulanan “Takvim Zamanı” nda, takvim incelenir ve ayın bittiğine dikkat çekilir. Biten ay boyunca takvime yerleştirilen hava durumu kartları incelenir.
Kartlar tek tek çıkarılır, aynı olan hava durumu kartları üst üste gelecek şekilde panoya yerleştirilir. Böylece geçen aya ait hava durumu grafiği oluşturulur.
• Ay boyunca kaç tane güneşli/ bulutlu/ parçalı bulutlu/ yağmurlu/ karlı gün yaşandığı sorulur, bu günler sayılır, birbirleriyle karşılaştırılır.
• Hava grafiğinin tamamlanmasının ardından o günün takvim çalışması yapılır. Yeni başlayan ayın ismi söylenir. İçinde bulunulan günün tarihi söylenir ve takvimin üzerine ayın kaçıncı günü olduğu, içinde bulunulan ay, sene ve günün işaretleri yerleştirilir.
• Günün takvimdeki hücresine o günün hava durumunu temsil eden etiket yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

• Geçtiğimiz ayın günlerinde hangi hava durumlarını gördünüz?
• En çok/en az hangi hava durumu görüldü?
• En çok hangi hava durumunu beğendiniz? Neden?
• Okulda gördüklerimizden daha farklı hava durumları yaşadınız mı? Nasıldı?

AİLE KATILIMI

• Ailelere yazı gönderilerek çocukları ile birlikte bir takvimi takip etmeleri istenebilir.

ÖNERİLER

• Mevsime uygun olarak, kesme katlama yöntemiyle rüzgar gülü, katlama kesme yöntemiyle kar tanesi, yağmurlu gün resim tamamlama çalışması vb. sanat çalışmaları hava grafiği etkinliği ile bütünleştirilebilir.
• İlerleyen aylarda çocukların bu süreci gerçekleştirmelerine rehberlik edilebilir, görevli çocuk takvim zamanını yönetmek için görevlendirilebilir.
• Masa takvimi, duvar takvimi gibi başka takvim çeşitleri incelenebilir.
• Takvimde çocukların doğum günleri işaretlenebilir.

Ekler
hava durumu grafiği.JPG