Etkinlik Haydi! Şimdi Kızlar, Şimdi de Erkekler Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Haydi! Şimdi Kızlar, Şimdi de Erkekler (Cinsiyet Farkındalığı, Grafik Oluşturma)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama , Matematik , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.)
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar. )
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.)
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. )
D G : K : Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Fiziksel özelliklerini söyler.)
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Basit dans adımlarını yapar. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. )
M G : K : Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER : Semboller, grafik tablosu, yapıştırıcı, te
SÖZCÜKLER : Kural, ip cambazı, grafik, yüksek ton, alçak ton, tef, ritim, buz pisti
KAVRAMLAR : Az-Çok , Hızlı-Yavaş
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar sınıfın ortasında toplanır. Tefle ritim tutularak yavaş yavaş yürümeleri istenir. Sonra hızlı ritim tutularak hızlı hızlı yürümeleri istenir. Birkaç kez tekrar edilir.
• Çocuklara daha önce öğrenilen bir şarkının söyleneceği ama bir kural olduğu, bu kuralın tefle hızlı ritim vurulduğunda şarkının hızlı hızlı ve yüksek tonda söylenmesi, yavaş ritim vurulduğunda yavaş yavaş ve alçak tonda söylenmesi kuralının olduğu ifade edilir.
• Birkaç denemenin ardından ara ara ritimler değiştirilerek şarkı tekrarlanır.
• Çocuklardan tek sıra olmaları istenir. Sıranın başından başlayarak her çocuk sırayla cinsiyetini söyler.
• Ardından çocuklara verilen yönergelere göre hareket etmeleri söylenerek
“Haydi, şimdi kızlar ellerini çırpsınlar (Erkekler hareket etmezler).” “Şimdi de erkekler dizlerine vursunlar (Kızlar hareket etmezler).”
“Şimdi kızlar kollarını havaya kaldırsınlar.”
“Erkekler oldukları yerde zıplasınlar.”
“Kızlar kalın bir ip üzerinde ip cambazı gibi yürüsünler.”
“Erkekler sırtında ağır bir yük taşır gibi yürüsünler.”
“Kızlar ellerinde ağzına kadar su dolu kova varmış gibi yürüsünler.”
“Erkekler çamur içindeymiş gibi yürüsünler.” vb. yönergeler ile oyun sürdürülür.

“Şimdi de kızlar ve erkekler hep birlikte buz üstündeymiş gibi düşmeden yürüsünler. Düşmemek için birbirimize yardım edelim. Düşenleri yerden kaldıralım. Bakalım düşmeden sınıfın kapısına kadar kimler gidebilecek?” gibi yönergeler verilerek canlandırma yapılır.
• Çocuklara sınıfta kaç kız, kaç erkeğin olduğunu gösteren bir grafik hazırlanacağı söylenir. Önceden hazırlanan grafik tablosuna yapıştırılacak büyüklükte semboller çocuklara dağıtılır.
• Grafik tablosunun önüne geçilir. Her çocuk sırayla gelir, kendi cinsiyetine uygun olan bölüme elindeki sembolü yapıştırır (Sınıfta olmayan çocuklara ait semboller de öğretmen tarafından tabloya yapıştırılır).
• Grafik incelenir. Kızlar ve erkeklere ait semboller ayrı ayrı sayılır. Sınıfta kaç kız kaç erkek olduğu, hangi grubun az-çok olduğu söylenir.

DEĞERLENDİRME

• Şarkımızı nasıl söyledik? Şarkı söylerken kuralımız neydi?
• Oyundan aklınızda neler kaldı? Hangi durumları canlandırdık?
• Sınıfımızda en çok kız mı, erkek mi var?
• Ailenizde sizin cinsiyetinizde olan kaç kişi var?
• En kolay hangi durumu canlandırdınız? Hangisinde zorlandınız?
• İp üzerinde yürüyen cambaz gördünüz mü? Nerede?
• Hareketlerle canlandırdığımız durumlardan hangilerini gerçek hayatta yaptınız?
Bunların haricinde:
• Çocukları gruplara ayırıp sınıf içindeki renkli legolar vb. oyuncaklar verilerek grafik oluşturma çalışması yaptırılabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla sınıflarında kaç tane kız ve erkek arkadaşı olduğunu sorarak sohbet etmeleri istenir.
• Ailelere grafik tablosu gönderilebilir. Aile üyeleri sayılarak ailede kaç kız kaç erkek olduğu sayılarak tablo doldurulabilir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; yönergeler tekrarlanabilir.

ÖNERİLER

• Canlandırma örnekleri ve belirlenen semboller cinsiyetçi olmamalıdır.