Etkinlik El Sık Selam Ver Koş Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: El Sık Selam Ver Koş (Geleneksel Çocuk Oyunları, Selamlaşma, Tanışma, Nezaket)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını söyler.)
S D G : K : Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Nezaket kurallarına uyar.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
MATERYALLER : Tebeşir
SÖZCÜKLER : Günaydın
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar oyun alanına çizilen büyük bir çemberin etrafına dizilirler ve içlerinden bir ebe seçilir.
• Ebe çemberin dışında dolaşırken istediği bir arkadaşının sırtına dokunur ve yürüdüğü yönde bu kez koşmaya başlar.
• Sırtına dokunulan çocuk ise ebenin tersi istikamette koşar.
• İki çocuk karşı karşıya geldiklerinde birbirlerinin elini sıkarak selamlar (merhaba, selam, günaydın vb.) , adını soyadını söyler ve koşmaya devam eder.
• Ebe sırtına dokunduğu arkadaşının yerini kapmaya, sırtına dokunulan çocuk ise ebe olmamak için kendi yerini almaya çalışır.
• Şayet ebe kaparsa ebelikten kurtulur, diğer çocuk ebe olur.
• Tersi olursa ebe ebeliğe devam eder.

DEĞERLENDİRME

• Bu oyunu nasıl oynadık?
• Biraz önce oynadığımız oyunda kimler ebe oldu?
• Bu oyunu oynarken başka hangi selamlaşma sözcüklerini kullanabilirdik?
• Bu oyunu başka nasıl oynayabilirdik?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte komşularını ziyaret ederek çocuklarından selamlaşma kelimelerini kullanmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; öğretmen zihinsel yetersizliği olan çocuğun performansına göre etkinlik içinde sözel yardım, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardım kullanarak çocuğun yerini almasına yardımcı olabilir.

ÖNERİLER

• Uygun ortam ve hava koşullarında etkinlik açık havada da oynanabilir.
• Tebeşir yerine renkli bant da kullanılabilir.