Etkinlik Oyuncağımı Paylaşıyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Oyuncağımı Paylaşıyorum (Empati, Paylaşma, Sınıf Kuralları)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama , Oyun , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Çözüm yollarından birini seçer. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Seçtiği çözüm yolunu dener. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Haklarını söyler. )
S D G : K : Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. (Başkalarının hakları olduğunu söyler.)
MATERYALLER : Paylaşma ile ilgili görselin bulunduğu bir kart, sınıftaki oyuncaklar, çalışma sayfası, kalem
SÖZCÜKLER : Paylaşma
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar sınıftan istedikleri bir oyuncağı alıp çember olurlar. Hareketli bir sözsüz müzik açılır ve oyuncakları ile dans etmeleri istenir.
• Müzik durunca çocuklardan her biri elindeki oyuncağı seçtiği arkadaşıyla paylaşır ve dansa devam eder. Çocukların hepsinin oyuncağını değiştirdiğinden emin olunur.
• Oyunun ardından çocukların ilk başta seçtikleri oyuncakları almaları ve yarım daire şeklinde oturmaları istenir. “Oyuncağımı paylaşıyorum” konulu sohbet başlatılır. Paylaşmanın neden gerekli olduğu, paylaşmazsak karşımızdaki insanın neler hissedebileceği hakkında sorular sorulur.
• Oyuncağını paylaşamayan iki çocuk resmi gösterilir ve çocuklardan resimde ne gördüklerini anlatmaları istenir. Resimdeki problem durumun ne olduğu sorulur. Ardından oyuncağı niye paylaşamadıkları, oyuncağı elinden alınan çocuğun ne hissetmiş olabileceği, oyuncağı başka nasıl paylaşabileceklerine yönelik çocukların çözüm yolları üretmelerine rehberlik edilir.
• “-mış gibi” yaparak oyuncağı paylaşamayan iki çocuk canlandırması yapacakları anlatılır. İki gönüllü çocuk seçilir, çocuklardan birisinin eline oyuncak verilir diğer çocuk arkadaşının elinden oyuncağı zorla alma rolünü üstlenir.
• Doğaçlamalar gönüllü tüm çocuklarla yapıldıktan sonra değerlendirilir. “Arkadaşın, oyuncağını elinden alınca ne hissettin? Sence, arkadaşın oyuncağını zorla almak yerine başka neler yapabilirdi? Oyuncağın olmadığında neler yapabilirsin?” soruları ile paylaşma, problem çözme ve arkadaşlık konuları hakkında sohbet edilir.
• Ardından masalara geçilerek paylaşma ile ilgili okuma-yazma çalışma sayfası yapılır.

DEĞERLENDİRME

• Paylaşmak ne demektir?
• Paylaşmak neden önemlidir?
• Oyuncakla her iki çocuğun da oynayabilmesi için hangi çözüm yolları üretilebilir?
• Arkadaşın oyuncağını alınca ne hissettin?
• İstemeden de olsa oyuncağını vermek zorunda olunca ne hissettin?
• Arkadaşının üzüldüğünü görünce ne hissettin?
• Ailenle neleri paylaşırsın? Ailen seninle nelerini paylaşır?
Bunların haricinde:
• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan doğru- yanlış kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte seçtikleri zararsız bir oyuncağı arkadaşlarıyla paylaşmak üzere sınıfa göndermeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; canlandırmada önce arkadaşlarının model olması sağlanarak çocuğun kendisinden ne beklendiğini anlaması sağlanmalıdır.

ÖNERİLER

• Resimdeki problem durumu ve çözüm önerileri anlatılırken mutlaka sınıftaki tüm çocuklara söz hakkı verilmelidir.
• Oyuncak paylaşma dramasına tüm çocukların katılmasına olanak tanınmalıdır. Çocuklardan gelen cevaplar bir tahtaya yazılarak üzerinde tartışılabilir.
• Sadece oyuncakların değil duyguların da paylaşılabileceğiyle ilgili sohbet edilebilir.