Etkinlik Seviyorum, Sevmiyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Seviyorum, Sevmiyorum (Duygular)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Mekânda konum alır.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmak için sırasını bekler.)
D G : K : Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Duyuşsal özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
MATERYALLER : Boya kalemleri, A4 kağıdı
SÖZCÜKLER : Hissetmek, sevmek, sevmemek
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Sözsüz hareketli müzik eşliğinde bir süre serbest dans edilir.
• Müzik aralıklarla kapatılarak çocuklardan söylenilen yönergeler doğrultusunda anında karar vererek hareket etmeleri istenir.
• Yönergeler arasında müzik eşliğinde bir-iki dakika serbest dans etmelerine fırsat verilir.
-Gezmeyi sevenler dolap önüne,
-Gezmeyi sevmeyenler panonun önüne,
-Yemek yemeyi sevenler masanın arkasına,
-Yemek yemeyi sevmeyenler pencerenin önüne vb. yönergelerle sınıfta uygun bir yer gösterilir.
• Yönergeler;
-Oyun oynamayı, -Hikâye dinlemeyi,
-Hayvanları, -Ispanağı,
-Resim yapmayı, -Okulunu,
-Kitabın resimlerine bakmayı,
-Uykuyu sevenler ve sevmeyenler şeklinde çoğaltılarak çocukların duygularını ifade etmeleri sağlanır.
• Gruplara ayrılan çocuklara ara ara “Neden sevmiyorsun veya en çok hangi hayvanı seviyorsun?” gibi sorular yöneltilir. Tüm çocuklara söz hakkı verilmesine dikkat edilir.
• Oyun sona erdikten sonra çocuklardan sevdikleri ve sevmedikleri şeylerin resmini çizerek birbirlerine anlatmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

• Bu etkinlikte neler yaptık?
• Sınıfta yapmayı en çok sevdiğin şeyler nelerdir?
• Evde yapmayı en çok sevdiğin şeyler nelerdir?
• Nelerin resmini çizdin? Neden?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocukları ile birlikte okulda ve evde severek yaptıklarını yazarak listelemeleri, çocuklardan da sevmediklerini de nedenleriyle anlatmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; fiziksel destek sağlanabilir.