Etkinlik Yemeni Bağlama Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yemeni Bağlama (Bağlama)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Galop yaparak belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Sekerek belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.)
MATERYALLER : Yemeni
SÖZCÜKLER : Yemeni, galop, kayma
KAVRAMLAR : Kolay-Zor
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar iki gruba ayrılır.
• Başlangıç ve bitiş alanları belirlenir.
• Başlangıç çizgisine gruplar yerleşir.
• Bitiş çizgisine iki sandalye konur.
• Gruplara birer yemeni verilir.
• Müzik açıldığında grubun başındaki çocuk kayma adımlarıyla bitiş çizgisine gider, sandalyeye yemenisini bağlar ve dönerken galop yaparak (Öncesinde öğretmen çocuklara nasıl galop yapılacağını gösterir ve her çocuğun yapmasına fırsat verir) döner. Dönüşte başlangıç çizgisindeki çocuğa dokunur. Dokunulan çocuk sekerek sandalyeye gider, bağlanan yemeniyi çözer, galop yaparak sıradaki arkadaşına yemeniyi verir.
• Önce bitiren grup oyunu kazanır. Oyun bu şekilde tüm çocuklar hareketleri gerçekleştirene kadar devam eder

DEĞERLENDİRME

• Etkinliğimizde neler yaptık?
• Hangi hareketleri yaptınız?

AİLE KATILIMI

• Ailelere çocuklarının ayakkabı bağlama becerilerini desteklemeleri için notlar gönderilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; yemeni bağlama esnasında çocuğa fiziksel yardım sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Yemeni dışında kalın ip, kurdele ve bunun gibi materyaller de kullanılabilir.