Etkinlik Tanıyorum, Tanıtıyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Tanıyorum, Tanıtıyorum (Aile, Ben Kimim)
Etkinliğin Çeşidi
: Türkçe (Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Düz cümle kurar. )
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Soru cümlesi kurar. )
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Adını/soyadını söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Yaşını söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Fiziksel özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Duyuşsal özelliklerini söyler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.)
S D G : K : Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.)
MATERYALLER : Kamera ve mikrofon olarak kullanılabilecek nesneler, kamera vb. kayıt cihazı
SÖZCÜKLER : Spiker, kamera, kameraman, röportaj
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Bir gün önce ailelere: “Kendini tanıtır mısın? Saç rengin ne, gözlerin ne renk, hangi oyunları oynamaktan hoşlanırsın, sevdiğin yemekler neler, anne ve babanla oynadığın oyunlar nelerdir? Aileni tanıtır mısın? Anne ve babası için ayrı ayrı olacak şekilde onların saç rengi, göz rengi, boyları, meslekleri vb.” sorularının yer aldığı bilgi notu gönderilerek çocuklarıyla, kendilerini ve ailelerini tanıtacak şekilde sohbet etmeleri istenir.
• Sınıfın bir köşesinde röportaj yapılacak şekilde iki koltuk ve seyirci sandalyelerinden oluşan ortam hazırlanır. Çocuklardan sınıf oyuncakları kullanılarak bir tane kamera, iki tane de mikrofon yapmaları istenir.
• Çocuklara röportaj, spiker ve kameraman sözcüklerinin anlamı sorularak çocukların ön bilgileri alınır. Ardından röportaja geçilir.
• Çocuklara bir kişi spiker, bir kişi kameraman olacak şekilde görev verilir (Bu görevler sırayla yapılır ve süreç öğretmen tarafından kaydedilir).
• Hazırlanan iki koltuğun bir tanesine spiker, diğerine kendisini tanıtacak çocuk oturur. Kameraman diğer çocukların önünü kapatmayacak şekilde çekim yapar. Diğer çocuklar da hazırlanan seyirci koltuğunda otururlar.
• Sırayla konuşmacı olarak gelirler ve her turda spiker olan çocuk karşısındaki çocuğa (Saç rengin ne, gözlerin ne renk, hangi oyunları oynamaktan hoşlanırsın, sevdiğin yemekler neler, anne ve babanla oynadığın oyunlar nelerdir? Annenin babanın isimleri, meslekleri nelerdir? vb.) sorular sorar. Bu sorularla kendilerini ve ailelerini tanıtmaları sağlanır.

DEĞERLENDİRME

• Yapılan röportajlar kamera kaydına alınarak ya da fotoğraflanarak süreç çocuklarla beraber değerlendirilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte soy ağacı yapmaları istenilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma yetersizliği bulunan bir çocuk varsa; grup etkinliklerine katılmaları konusunda cesaretlendirilmeli ancak grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.

ÖNERİLER

• Aile albümleri istenerek çocukların eşli olarak birbirlerine aile bireylerini tanıtmaları istenebilir.
• Gerçek bir röportajdan kesit izletilerek çalışma başlatılabilir.