Etkinlik Akıl ve Zekâ Oyunları-1 Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Akıl ve Zekâ Oyunları-1 (Akıl ve Zekâ Oyunu, Renklerle Sudoku, Mavi, Yeşil, Kırmızı)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.)
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Sıra bildiren sayıyı söyler.)
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. )
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Mekânda konum alır.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Sekerek belirli mesafede ilerler.)
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Tek ayak üzerinde durur.)
M G : K : Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Tek ayak üzerinde sıçrar.)
MATERYALLER : Kırmızı, mavi, yeşil renk kartları, tablo oluşturmak için tebeşir ya da renkli bant, boya kalemleri
SÖZCÜKLER : Akıl ve zekâ oyunu, satır, sütun
KAVRAMLAR : Sıra sayısı (birinci-ikinci…) , Kırmızı , Mavi
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kırmızı, mavi ve yeşil renk kartlar incelenir. Çocuklardan renklerin ismini söylemesi istenir.
• Sınıf sayısına göre çocukların eşleşebileceği sayıda mavi, kırmızı ve yeşil renk kartları çocuklara dağıtılır.
• Müzik açılır. Herkes serbest dans ederken müzik durdurulur ve çocukların renk heykeli olarak donması istenir. Tekrar edilir.
• Müzik ikinci kez durdurulduğunda çocuklara bazı yönergeler verileceği ve buna göre hareket etmeleri gerektiği söylenir.
• Müzik açılır, durdurulduğunda “Sadece maviler zıplasın, sadece yeşiller tek ayak üzerinde dursun, sadece kırmızılar sekerek yürüsün” vb. yönergeler verilir.
• Son olarak müzik açıldığında çocukların karışık dans etmesi ve durdurulduğunda herkesin renk eşlerini bulması istenir.
• Eşler yani gruplar masalara geçer. Mavi, kırmızı ve yeşil renk masaları oluşur. Grupların sınıfta gruplarının rengine ait eşyaları bulmaları istenir.
• Sınıf zemininde 9 kareden oluşan bir tablo oluşturulur. Tablodaki kutular çocuklarla sayılır.
• Çocuklara tablodaki satır ve sütunlar açıklanır.
• Her renkten bir çocuk olacak şekilde çocuklar gruplara ayrılır (Üçerli gruplar).
• Tablo ve renklerle oynanan bir akıl ve zekâ oyunu olduğu söylenerek çocuklara renklerle sudoku kuralları açıklanır.
• Her renk soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bir kere gelecek şekilde yerleştirilecektir. Üç renkten oluşan üç grup kurala göre tabloda yerlerini alır (üç kırmızı, üç mavi, üç yeşil).
• Tamamlandık dediklerinde tablo değerlendirilir “Birinci satırda kim var? ikinci sütunda yukarıdan aşağıya hangi renkler sıralanmış? Doğru sıralanmışlar mı?” vb.
• Tabloda her grubun renklerle deneme yapmasının ardından ekteki çalışma çocuklara dağıtılır.

DEĞERLENDİRME

• Hangi renklerle çalıştık?
• Kırmızılar grubunda kimler vardı?
• Yeşiller grubunda kimler vardı?
• Maviler grubunda kimler vardı?
• Öğrendiğimiz akıl ve zekâ oyununun adı neydi?
• Sudoku tablosunun içinde kaç küçük kare vardı?
• Renklerle sudoku kuralları nelerdir?

AİLE KATILIMI

• Ailelere üçtaş, dokuztaş gibi akıl ve zeka oyunlarına ilişkin bir açıklama metni gönderilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta üstün yetenekli olan bir çocuk varsa; sudokuyu erken bitirme durumunda seviyesi zorlaştırılmış yeni sorular verilebilir.

ÖNERİLER

• Sınıf zemininde tablo oluşturulamıyorsa kâğıt üzerinde tablo oluşturularak çocukların kendilerini değil kartlarını yerleştirerek deneme yapmaları sağlanabilir.

Ekler
Akıl ve zeka oyunları-1.jpg