Etkinlik Renk Bulmaca Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Renk Bulmaca (Sarı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Eşleştirme, Az-Çok))
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir.)
B G : K : Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.)
D G : K : Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Düz cümle kurar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Engelin üzerinden atlar. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Belirlenen mesafede yuvarlanır.)
MATERYALLER : Renkli kartonlardan kesilmiş şekiller, mandallar, ip, minder
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Daire , Az-Çok , Kırmızı , Yeşil , Sarı , Mavi
ÖĞRENME SÜRECİ

• Önceden sarı, kırmızı, mavi, yeşil renkteki kartonlardan kesilmiş daireler sınıfın uygun yerlerine saklanır.
• Önceden hazırlanan kartondan kesilmiş küçük daireler bir torbaya koyulur.
• Çocuklardan, sırayla torbadan bir renk çekmeleri istenir.
• Sınıfa gizlenmiş renkli daireler olduğu söylenerek çektikleri renkle aynı renkte olan daireyi bulmaları istenir.
• Bulunan renkli daireler oyun alanında toplanır.
• Sınıfın bir tarafına düz bir çizgi çizilir, ortasına minderler konulur. Diğer tarafında kalan duvara ise uzunlamasına yukarıdan aşağıya doğru dört rengin olduğu ipler asılır ve mandal sepeti iplerin yanına koyulur.
• Çocuklar renklerine göre gruplanarak sıra olurlar.
• Düz çizgi üzerinde yürüyerek minderden oluşturulan engel üzerinden atlayıp yuvarlanarak ipin yanına gelirler.

• İpe kendi renklerine uygun mandalı bulup asarlar.

• Asılan mandallar sayılır. Hangi rengin en çok hangi rengin en az olduğu belirlenir.

• Oyunun ardından çocuklara "Kırmızı renk gördüğünde neler hissettin?" vb. sorular sorularak renkler hakkındaki duygularını anlatmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

• Etkinliğimizde neler yaptık?
• Renkleri nerelerden bulduk?
• Hangi renkleri bulduk?
• En çok hangi renk mandal vardı? En az hangi renk vardı?
• Senin en çok hangi renk kıyafetin var?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte kıyafetlerini renklerine göre ayırmaları istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu riski olan bir çocuk varsa; renkler ile ilgili sorular sorularak duygularını ifade etmesi konusunda destek olunabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır : Yarışmada çocukların sırasını bekleme konusunda gösterdikleri sabır değerine vurgu yapılmalıdır.
ÖNERİLER

• Çocuklarla önceden mandal açma kapama çalışmaları yapılabilir.

• Etkinlik şekillerle de yapılabilir.