Etkinlik Sana Güveniyorum Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sana Güveniyorum (Güven)
Etkinliğin Çeşidi
: Oyun , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. )
D G : K : Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Cümle kurarken bağlaç kullanır.)
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. )
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. )
MATERYALLER : Parkurda kullanılacak malzemeler (masa, sandalye, minder vb.), göz bandı
SÖZCÜKLER : Parkur, güven
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Masa, sandalye, minder vb. eşyalar sınıfa karışık bir şekilde dizilerek engelli bir parkur oluşturulur.
• Çocukların ikişerli eş olmaları sağlanır. Tüm eşlerden el ele tutuşmaları ve hazırlanan parkurda eşyalara çarpmadan yürümeleri istenir.
• Yürüyüşün tamamlanmasının ardından “Gözlerimiz kapalı olsaydı bu parkuru nasıl tamamlardık? Ne gibi sorunlarla karşılaşırdık?” soruları yöneltilerek çocukların düşünceleri alınır.
• “Arkadaşınızla çıktığınız bu kısa yolculuğu değişik bir şekilde tekrar edelim” denilir ve yapılacak çalışma hakkında bilgi verilir.
• Eşlerden birinin gözlerinin bağlanacağı, diğerinin ise eşinin elinden tutarak “Şimdi önümüzde sandalye var, dikkatli olmalısın, benim olduğum tarafa doğru büyük bir adım atabilirsin vb.” yönergelerle eşinin eşyalara çarpmadan parkuru tamamlamasını sağlayacağı belirtilir.
• “Bu oyunda sizi yönlendiren eşinizi dikkatle dinlemeniz gerekiyor çünkü karşınıza çıkacak engellere karşı sizi koruyacak ve sorunsuz bir şekilde yürüyüşünüzü tamamlamanıza yardımcı olacaktır” ifadesiyle eşler arasındaki uyumun önemine dikkat çekilir.
• Parkur oyununa eşler sırayla katılır. Tüm çocukların parkuru tamamlamasının ardından eşlerin rol değiştirmesiyle oyun tekrarlanır.
• Ardından yapılan çalışmayı değerlendirmeye yönelik sorular yöneltilerek çocukların görüşleri alınır.
• Öğretmen, “Arkadaşım …’ya güveniyorum çünkü bana her zaman doğruyu söyler/bana verdiği sözleri tutar, sizlere güveniyorum çünkü … vb.” ifadeleriyle güven duygusunun ilişkilerdeki önemine dikkat çeker.
• Çocuklardan da “Aileme güveniyorum çünkü …, Arkadaşlarıma güveniyorum çünkü …” cümlelerini tamamlamaları ve düşüncelerini paylaşmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

• Parkurda gözlerin kapalıyken neler hissettin?
• Eşinin seni yönlendirmesiyle parkurda zarar görmeden yürüdün. Eşin sana nasıl yardımcı oldu?
• Gözleri kapalı olan eşinin sana güvenmesi nasıl bir duyguydu?
• Parkurdaki kısa yolculuğa başka kimlerle çıkmak isterdin? Neden?

AİLE KATILIMI

• Ailelere güven oyunu hakkında kısa bir bilgi notu gönderilerek evde çocuklarıyla oynamaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta işitme yetersizliği olan bir çocuk varsa; gözler kapalı olarak yapılan bir etkinlik olması nedeniyle çocuğun parkuru öğretmenle tamamlaması sağlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sabır : Yarışmada çocukların sırasını bekleme konusunda gösterdikleri sabır değerine vurgu yapılmalıdır.
ÖNERİLER

• Oyun sırasında çocukların gözlerinin çok sıkı bağlanmamasına dikkat edilmelidir.

• Gözleri kapalı bir şekilde oyuna katılmak istemeyen çocuklar zorlanmamalıdır.

Ekler
Sana Güveniyorum.jpg