Etkinlik Sorumluluk Sahibiyiz Biz Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Sorumluluk Sahibiyiz Biz (Sorumluluk, Tasarruf)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
D G : K : Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Dinledikleri/izlediklerini açıklar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. )
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
MATERYALLER : A4 kağıdı, boyalar
SÖZCÜKLER : Sorumluluk, grafik
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar gelmeden önce öğretmen sınıfta yerlere küçük kâğıt parçaları atar ve oyuncakları dağınık bir şekilde sınıfın çeşitli yerlerine bırakır.
• Çocukların bu dağınıklığı fark etmelerini sağlar.
• Çocukların soru sormasına fırsat tanınır ve birlikte sorumluluk hakkında sohbet edilir.
• "Bir çocuk olarak sizin sorumluluklarınız nelerdir?” sorusu sorularak beyin fırtınası yapılır.
• Çocuğun sorumlulukları hakkında konuşulur.
• Çocuklarla birlikte sınıf içindeki sorumluluklarla ilgili bir grafik oluşturulur.
• Oluşturulan grafiğe göre çocuklara sorumluluklar verilir.
• Çocuklar aldıkları sorumluluklara göre kendilerine düşen görevleri yaparak sınıfı düzenlerler.
• Yapılan görevler hakkında çocukların birbirlerine soru sormaları, görev alan çocukların soruları cevaplayarak yaptıklarını arkadaşlarına anlatmaları için fırsat oluşturulur.
• Çocuklar masaya alınır, boyalar dağıtılarak sorumluklarının resimlerini yapmaları istenir.
• Yapılan resimler hakkında çocukların yorumları sorulur ve resimlerin üzerine yorumlar öğretmen tarafından yazılır.
• Resimler sınıfta sergilenir.

 

DEĞERLENDİRME

• Bugün ne yaptık?
• Sınıftaki sorumluluklarımız neler?
• Evdeki sorumluklarımız neler?
• Sorumluklarımızı yerine getirmezsek ne olur?

AİLE KATILIMI

• Bir sorumluluk panosu hazırlanıp eve gönderilerek ailelerin çocuklarının sorumluklarını gerçekleştirme durumlarını kontrol etmeleri sağlanabilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; dikkat süresinin kısa olması nedeniyle sorumluluğunu yerine getirebilmesi için daha kısa zaman alacak bir sorumluluk verilebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Sorumluluk grafiği hazırlanırken sorumluluk değerine vurgu yapılarak bu değer desteklenebilir.
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Enerji Tasarrufu Haftası
ÖNERİLER

• Enerji tasarrufu konusunda sorumluklarımız ile ilgili etkinlikler yapılabilir.