Etkinlik Suyun İçinde Neler Kaybolur? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Suyun İçinde Neler Kaybolur? (Çözünme, Deney)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. )
B G : K : Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. )
B G : K : Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Grafiği inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
MATERYALLER : Su, yeterli sayıda şeffaf bardak, bulgur, kahve, kum, şeker, un, pul biber, tuz, makarna, kaşık, karton, yapıştırıcı.
SÖZCÜKLER : Çözünme
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklara su doldurulmuş şeffaf bardaklar dağıtılır.
• Çocuklara bulgur, kahve, kum, un, şeker, pul biber, tuz ve makarna gibi suda çözünen ve çözünmeyen çeşitli malzemeler verilir.
• Verilen malzemelerin suya atılmasının olası sonuçları hakkında tahmin yürütmeleri istenir.
• Çocuklardan seçtikleri malzemeyi suya atarak karıştırmaları ve sonucu tahminleri ile karşılaştırmaları istenilir.
• Suda çözünen ve çözünmeyen maddeler ile ilgili bir grafik çizilir.
• Grafik çocuklara gösterilir ve çıkan sonuca uygun olarak malzemeye ait resim grafik üzerinde uygun yere yapıştırılır.
• Grafik değerlendirilir ve başka hangi malzemelerin suda çözündüğü veya çözünmediği üzerine sohbet edilir.

 

DEĞERLENDİRME

• Çocuklar etkinlikte kullanılan malzemelere göre 3 gruba ayrılır (Su, çözünen maddeler, çözünmeyen maddeler). Su olan çocuklar suda çözünen malzemeler ile karşılaştıklarında sarılır, suda çözünmeyen malzemelerle karşılaştıklarında ise birbirlerinden uzak dururlar.

 

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çaya atılan şekerin, yemeğe atılan tuzun çözünmesi hakkında çocuklarıyla sohbet etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta zihinsel yetersizliği olan bir çocuk varsa; etkinlik esnasında ortamda dikkat dağıtıcı nesneler bulundurulmamalıdır.

ÖNERİLER

• Çocukların etkinlik sırasında kullanılan malzemelere alerjisi olabileceği unutulmamalıdır.
• Etkinlik, küçük yaş gruplarında daha ileriki aylarda uygulanmalıdır.