Etkinlik Şemsiyenin Üstünde Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Şemsiyenin Üstünde (Altında, Üstünde, Yanında)
Etkinliğin Çeşidi
: Okuma Yazmaya Hazırlık , Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. )
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. )
MATERYALLER : Şemsiye, tavşan, çiçek, kelebek kuklası ya da görselleri
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Altında-Ortasında-Üstünde
ÖĞRENME SÜRECİ

• Kelebek, çiçek, tavşan kuklaları ve bir şemsiye sınıfın uygun bir yerine yerleştirilerek çocukların bir süre oynamalarına fırsat verilir.

• ‘Şemsiyenin Üstünde’ şarkısı kelebek, çiçek ve tavşan kuklaları şarkıda yeri geldiğinde şemsiyenin uygun yerine koyularak söylenir.

Şemsiyenin üstünde küçük beyaz kelebek
Uç desem uçmaz
Kaç desem kaçmaz
Gel desem gelmez
Küçük beyaz kelebek
Şemsiyenin altında küçük masum bir çiçek
Aç desem açmaz
Kok desem kokmaz
Gel desem gelmez
Küçük masum bir çiçek
Şemsiyenin yanında küçük beyaz tavşancık
Hop desem hoplar
Zıp desem zıplar
Öp desem öper
Minik beyaz tavşancık.
                            I. Öztürk

• Şarkının ardından çocuklara sınıftaki nesnelerin neyin altında neyin üstünde neyin yanında olduğuna yönelik sorular sorularak sohbet edilir.

DEĞERLENDİRME

• Şarkımızda kelebek şemsiyenin neresinde duruyordu?

• Minik tavşan şemsiyenin neresinde duruyordu?

• Şarkımızın sözleri nasıldı?

Bunların haricinde:

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan altında-üstünde kavramı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evdeki nesnelerin konumuyla ilgili sohbet etmeleri istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir çocuk varsa; çocuğa yönelik kurulacak cümleler basit,kısa olmalı jest ve mimiklerle cümleler daha dikkat çekici hale getirilmelidir.

ÖNERİLER

• Çocuklarla birlikte artık materyaller kullanılarak özgün şemsiyeler tasarlamaları istenebilir.