Etkinlik Taze mi, Bayat mı? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Taze mi, Bayat mı? (Taze, Bayat, Deney, Sağlıklı Beslenme)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Gerçek durumu inceler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. )
Ö B : K : Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.)
MATERYALLER : İki adet yumurta (taze ve bayat), içi görünmeyen bir torba, iki bardak su, asetat kalemi
SÖZCÜKLER :
KAVRAMLAR : Taze-Bayat , Hızlı-Yavaş
ÖĞRENME SÜRECİ

• İçi görünmeyen bir torbaya yumurta (bayat yumurta) konur. Çocukların tek tek torbaya dokunmaları ve içinde ne olduğunu tahmin etmeleri istenir.
• Yumurta torbadan çıkarılır ve bu yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu nasıl anlayabileceğimiz sorulur. Çocukların elden ele yumurtaya dokunmalarına fırsat verilir. “Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu dokunarak anlayabildik mi? Nasıl anlayabiliriz?” vb. sorular sorulur.
• Ardından “Yumurtam taze mi?” adlı deneyle bunu anlayabileceğimiz belirtilir. Bunun için bir yumurtaya (taze yumurta) daha ihtiyaç duyulduğu, bu yumurtanın da sınıfta bir yerde saklı olduğu ve bunun bulunması gerektiği söylenir.
• Çocuklardan biri ebe seçilir. Ebe dışarı çıkar ve o görmeden sınıfın her hangi bir yerine yumurta saklanır. Ebe çağrılır ve sınıfta gezerek yumurtayı aramaya başlar. Ebe yumurtaya yaklaştıkça sınıf hızlı, uzaklaştıkça yavaş tempolu alkış tutulur. Ebe olan çocuk alkış tempoları doğrultusunda yumurtayı bulmaya çalışır.
• Yumurta bulunduktan sonra, “Yumurtam taze mi?” adlı deney çocuklarla birlikte yapılır. Bunun için iki bardak su, iki adet yumurta (torbada sınıfa getirilen yumurta, ebenin oyunla bulduğu yumurta), asetat kalemi kullanılır. Yumurta bardağa koyulduğunda eğer batarsa taze, yüzerse bayat demektir. En sonunda batan taze yumurtaya gülen yüz, yüzen bayat yumurtaya üzgün yüz çizilir. Deney sonucu çocuklarla birlikte gözlemlenir.
• Sağlığımız için taze yumurta tüketmemiz gerektiği, sağlıklı beslenmede yumurtanın ne kadar önemli olduğu, yumurtayla hangi yemekler yapılabileceği vb. ile ilgili sohbet edilir.
• Sağlığımızın sorumluluğu bize ait olduğu vurgulanarak “Sağlıklı beslenmek için başka neler yemeliyiz?” hakkında konuşulur.

DEĞERLENDİRME

• Deneye nasıl başladık?
• Yumurta taze mi bayat mı nasıl anlayabiliriz?
• Yüzen yumurta mı batan yumurta mı taze?
• Sağlığımız için nasıl yumurta tüketmemiz gerekir?
• Sağlığımızın sorumluluğu kime aittir?
• Yumurtayla hangi yemekler yapılabilir?
• Sağlıklı beslenmek için başka neler yemeliyiz?

AİLE KATILIMI

• Ailenin “Yumurtam taze mi?” deneyini çocuğuyla birlikte yapması istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta görme yetersizliği olan bir çocuk varsa; deney esnasında odaklanma sorunu yaşayabileceği düşünülerek deney düzeneğine yakın bir mesafede oturması sağlanabilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Çocuk olarak sorumluluklarının olduğu, sağlıklarının sorumluluğunu almanın da bunlardan biri olduğu vurgulanmalıdır.
ÖNERİLER

• Yumurtayı bulma oyununda yumurtanın kırılmayacağı, güvenli bir yere saklanması sağlanmalıdır.