Etkinlik Termometre Mi? Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Termometre Mi? (Ölçme, Sıcak-Soğuk, Deney)
Etkinliğin Çeşidi
: Fen , Oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Gerçek durumu inceler.)
B G : K : Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
B G : K : Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. )
B G : K : Kazanım 11: Nesneleri ölçer. (Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.)
D G : K : Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. )
M G : K : Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda koşar. )
MATERYALLER : 2 tane termometre, iki su kabı, iki tane afiş büyüklüğünde kartondan hazırlanmış termometre.
SÖZCÜKLER : Termometre, ısı, civa, yüksek, düşük
KAVRAMLAR : Sıcak-Soğuk-Ilık
ÖĞRENME SÜRECİ

• Termometrelerle sınıfa girilir. Termometrenin ne işe yaradığı ve nerelerde kullanıldığı konuşulur.
• Daha sonra birinde sıcak su, diğerinde soğuk su bulunan kaplar sınıfa getirilir. Sıcaklıklarının ölçüleceği söylenir.
• Termometreler suyun içine aynı anda yerleştirilir. İçindeki civanın hareketi gözlemlenir.
• Belli bir süre sonra termometreler çıkarılır. Hangi suyun sıcaklığının yüksek ya da düşük olduğu tartışılır.
• Çocuklar tahminlerini söyledikten sonra ellerini suya sokarak sonucu kontrol etmelerine fırsat verilir.
• Öğretmen kartonlardan daha önce hazırlamış olduğu biri yüksek diğeri düşük ısıyı gösteren büyük termometre görsellerini sınıfın karşılıklı iki duvarına asar.
• Çocuklardan “sıcak” dendiğinde yüksek ısıyı gösteren termometreye, “soğuk” dendiğinde düşük ısıyı gösteren termometreye koşmaları istenir. Öğretmen bazen çocukları yanıltmaya çalışır. Yanılan oyundan çıkar.

DEĞERLENDİRME

• Sınıfa girdiğimde elimde ne vardı?
• İki kova su arasında ne gibi farklılıklar vardı?
• Soğuk suyun içine elini soktuğunda ne hissettin?
• Sıcak suya elini soktuğunda ne hissettin?
• Termometre ne işe yarar?
• Bir şeyin sıcaklığını ya da soğukluğunu nasıl anlarsın?
• Çevrende başka hangi ölçme araçları var?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarının odalarına bir termometre yerleştirmeleri ve ölçüm sonuçları hakkında konuşmaları istenebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan çocuk varsa; çocuk öğretmene yakın bir yerde bulunmalıdır.

ÖNERİLER

• Kaba doldurulacak suyun sıcaklığı tehlike oluşturacak düzeyde olmamalıdır.
• Sınıf içerisine termometre yerleştirilerek çocuklarla birlikte günlük sınıf sıcaklıkları hakkında konuşulabilir.
• Oyundan çıkarılan çocuklara başka bir sorumluluk verilmelidir.