Etkinlik Usta Marangozlar Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Usta Marangozlar (Marangozluk Mesleği, Ağır-Hafif, Çalışkanlık)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. )
B G : K : Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri iter.)
M G : K : Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri çeker. )
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
MATERYALLER : Yoğurma maddesi, kesilmiş pipet, masa görselleri, marangoz mesleğini tanıtıcı görseller
SÖZCÜKLER : Marangoz, ahşap, plastik, cam
KAVRAMLAR : Ağır-Hafif
ÖĞRENME SÜRECİ

• Çeşitli ahşap eşya görselleri çocuklarla birlikte incelenir. Büyüklükleri, şekilleri, renkleri, uzunlukları, kullanım amaçları karşılaştırılır.
• “Ahşap ne demektir?” sorusuyla çocukların bilgileri alınır. Çocuklardan sınıftaki ahşap nesneleri bulmaları istenir.
• Çocuklara tahtalardan ahşap eşyalar yapan kişilere “marangoz” denildiği söylenir ve marangozluk mesleğini tanıtıcı görseller gösterilir.
• “Sizce marangozlar tahtalara nasıl şekil verirler?
Nasıl bir yerde çalışıyor olabilirler?
Marangozlar olmasaydı ne olurdu?
Sizce marangozluk zor mudur? Kolay mıdır? Neden?
Evinizde ahşap eşyalar var mı?” soruları yöneltilerek sohbet edilir.
• Çocuklardan hep birlikte masaları sınıfta geniş bir alana çekmeleri ve özelliklerini incelemeleri istenir. Masaların ağır mı hafif mi olduğu, çekerken zorluk yaşayıp yaşamadıkları sorulur. Ağır ve hafif kavramları açıklanır.
• Masaların ayakları sayılır ve masalar tekrar yerlerine itilir.
• Sonrasında çocuklara yoğurma maddesi, yeterli sayıda kesilmiş pipet parçaları ve artık materyaller verilerek “Şimdi hepimiz birer usta marangoz olalım ve kendi masamızı yapalım” denir.
• Yapılan ürünler sınıfta sergilenir.

DEĞERLENDİRME

• Görsellerde kaç farklı masa vardı? Şekilleri nasıldı?
• Masalar hangi amaçlar için kullanılır?
• Sınıftaki masalar hangi maddelerden yapılmış?
• Marangoz olsaydın nasıl eşyalar yapardın?
• Masanı yaparken hangi malzemeleri kullandın?

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte evlerindeki ahşap eşyaları bularak incelemeleri istenir

UYARLAMA

• Sınıfta ortopedik yetersizliği olan bir çocuk varsa; fiziksel destek sağlanarak oyuna katılımı sağlanabilir.

ÖNERİLER

• Marangoz atölyesine veya ahşap eşyalar satan bir mağazaya gezi düzenlenebilir.