Etkinlik Üçüzler Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Üçüzler (3 (Üç), Problem Çözme, Drama, Paylaşma)
Etkinliğin Çeşidi
: Drama , Oyun , Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
B G : K : Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. )
B G : K : Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.)
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Problemi söyler. )
B G : K : Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. )
D G : K : Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Kalem kontrolü sağlar.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER : Boya çeşitleri (Pastel, kuru, parmak vb.)
SÖZCÜKLER : Problem, çözüm
KAVRAMLAR : 1-20 arası sayılar
ÖĞRENME SÜRECİ

• Hareketli sözsüz bir müzik açılır. Çocuklar bir süre serbest dans ederler.

• Müzik aralıklarla kapatılır ve her kapatıldığında “Üç kez zıpla, üç arkadaşına merhaba de, üç farklı arkadaşına sarıl” vb.yönergeler verilir.

• Son yönergede üçlü gruplar oluşturmaları istenir.

• Ardından çocuklara 3 rakamı gösterilir.

• 3 rakamı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılacağı söylenerek masalara bu çalışmalar yerleştirilir. (Üzerinden parmak boyalarıyla çizme, çizgi tamamlama, üçlü gruplama vb. çalışmalar).

• Gruplara tercih ettikleri masalarda çalışabilecekleri söylenir.

• Her grubun çalışması ile “Üç” panosu oluşturulur.

• Gruplara, çalışmalarını yaparken sorun yaşayıp yaşamadıkları sorularak arkadaşlık ilişkilerinde yaşanabilecek problemler ve çözüm yolları üzerinden arkadaşlık ve paylaşma değerleri hakkında sohbet edilir.

• Değerlerle bağlantı kurularak drama çalışmasına geçilir.

• Gruplara üç kişi olmalarından kaynaklanabilecek problem durumları verilir (İki kişilik oyuna üçüncü kişinin katılmak istemesi, iki kişilik boş yerin olduğu sinemada üçüncü kişiye koltuk kalmaması, acıkmış üç kişi ve bir tabak yemek olması vb.).

• Çocuklara hazırlanmaları için yeterli süre verilir.

• Gruplar hazır olduğunda doğaçlamaları izlenir ve problem durumlarının ne olabileceği, nasıl çözümler bulunduğu, farklı rollerdeki kişilerin hissettikleri üzerine konuşulur.

DEĞERLENDİRME

• Etkinliğimizde gruplar kaç kişilikti?

• Üç kişilik aile olanlar kimler?

• Trafik lambasında kaç ışık var?

• Arkadaşlarınızla ne tür problemler yaşıyorsunuz?

• Arkadaşlarınızla yaşadığınız problemlere ne gibi çözümler buluyorsunuz?

• Bulduğunuz çözüm yolu ortak fikriniz miydi?

Bunların haricinde:

• “El Ele Okul Öncesi Eğitime” kitabında yer alan 3 rakamı ile ilgili çalışma sayfası uygulanabilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla birlikte 3 sayısının pekiştirilmesine yönelik oyunlar oynamaları istenebilir.

• Ailelere örnek etkinlik metinleri gönderilebilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dil ve konuşma bozukluğu riski olan bir çocuk varsa grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmeli ancak grup önünde konuşması için zorlanmamalıdır.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Paylaşma : Çocuklara arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşanabileceği, önemli olanın paylaşmak ve çözüm yollarını birlikte bulmak olduğu anlatılarak değerler vurgulanmalıdır.
ÖNERİLER

• Okuldaki 3 sayıları bulunabilir.

• Üç kişilik grupların fotoğrafları çekilerek çıktısı alınabilir ve üçüzler yap bozu oluşturmaları sağlanabilir.