Etkinlik Yumurtam Kırılmasın Etkinlik Listesi

Etkinlik Adı - İçeriği
: Yumurtam Kırılmasın (Sorumluluk, Grafik)
Etkinliğin Çeşidi
: Sanat , Türkçe (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup)
KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.)
S D G : K : Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
S D G : K : Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)
M G : K : Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. )
MATERYALLER : Yumurta ,akrilik boya, pamuk, gazete kağıdı, kumaş, kutu, poşet, lastik vb. malzemeler
SÖZCÜKLER : Sorumluluk
KAVRAMLAR :
ÖĞRENME SÜRECİ

• Öğretmen çember saatinde eline bir yumurta alır ve çocuklara “Sizce bu yumurta ile ne yapacağız?” sorusunu yöneltir.
• Çocuklardan düşünceleri alınır.
• Öğretmen çocuklara her çocuğun bir yumurtaya kendi istedikleri bir şekil çizeceklerini, bir hafta boyunca her gün bu yumurtaları eve götüreceklerini ve ertesi gün aynı yumurtayı tekrar kırmadan okula getireceklerini bunun bir sorumluluk olduğunu açıklar.
• Çocuklara yumurtanın kırılmaması için ne yapmaları gerektiği sorulur. Öğretmen masalara yumurta boya ve değişik artık materyaller koyar.
• Çocuklar yumurtalarını akrilik boya ile istedikleri renge boyarlar.
• Sonrasında çocuklar bu malzemeleri kullanarak yumurtalarını kırmadan götürebilecekleri koruyucular yaparlar.
• Çocuklar yumurtalarını taşımak için hazırladıkları malzemeyi tamamlayınca yumurtalarını hazırladıkları koruyucunun içine yerleştirirler.
• Çocuklar her gün yumurtaları eve götürür ve okula gelince evden getirir.
• Öğretmen çocuklara bir hafta boyunca bu sorumluluğunu yerine getirenlerin sonunda “Yumurtam Kırılmasın Başarı Belgesi” alacağını vurgular.
• Öğretmen önceden tüm çocukları kapsayacak bir “Yumurtam Kırılmasın Grafiği” hazırlar.
• Çocuklarla grafik hakkında sohbet edilir.
• Çocuklar yumurtayı kırmadan okula getirdikleri her gün için yumurtam kırılmasın grafiğinden bir sağlam yumurta resmini kendileri boyarlar.
• Etkinlik süreç odaklı bir etkinlik olduğu için süreçte;
• Her gün yumurtanın kırık veya sağlam olmasına göre grafik işaretlenir.
• Haftanın sonunda grafikler incelenir ve yumurtasını kırmadan getiren çocuklara başarı belgesi verilir.

DEĞERLENDİRME

• Yumurtanın kırılmaması için ne hazırladın?
• Yumurtanı kırmadan getirmeyi başardığında ne hissettin?
• Yumurtan kırılırsa ne hissedersin?
• Bu sorumluluk hakkında ne düşünüyorsun?
• Daha önce böyle sorumluluklar aldın mı?

AİLE KATILIMI

• Ailelere yapılacak bu sorumluluk etkinliğinde çocuklarının bir hafta boyunca yumurtayı kırmadan okula getirip götürmeye çalışacakları konusunda bilgilendirici not gönderilir.

UYARLAMA

• Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riski olan bir çocuk varsa; etkinlik için kendisine verilen sorumluluğu tam olarak anladığından emin olmak için sorumluluğunun ne olduğunu tekrar etmesi istenebilir.

DESTEKLENEN DEĞERLER
Sorumluluk : Çocukların yumurtaları kırmadan ve unutmadan belirlenen süre boyunca her gün evden okula okuldan eve getirip götürmelerinin onların sorumluluğu olduğu belirtilerek bu değere vurgu yapılır.
ÖNERİLER

• Sorumluluk ile ilgili olarak sınıfta bitki yetiştirilebilir ve her gün bu bitkinin sulaması yapılarak grafik oluşturulabilir.